Lukijalta: Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori: Uusi ammattikorkeakoulu voi olla entistä ehompi

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ovat tehneet viime vuosien aikana ripeää strategista kehittämistä. Olemme monessa asiassa olleet ensimmäisiä Suomessa. Tätä rohkeutta uudistua tarvitsemme myös tulevaisuudessa.

Rehtorit olemme esittäneet, että lähdettäisiin valmistelemaan Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulujen fuusiota. Huolellinen pohdinta on osoittanut, että konserniin kuuluvien kahden ammattikorkeakoulun fuusio on parempi ratkaisu kuin erillään toimiminen.

Jos päädyttäisiin fuusioon, näkyisivät hyödyt nopeasti sekä Lappeenrannan että Lahden elinkeino- ja työelämälle.

Yhden pienen ja yhden keskisuuren ammattikorkeakoulun sijasta nousisimme isojen ammattikorkeakoulujen joukkoon ja meillä varmasti olisi vahvemmat hartiat ja kuuluvampi ääni niissä pöydissä, joissa korkeakoulujen tulevaisuutta linjataan.

Lisäksi yhtenä kokonaisuutena johdettu ammattikorkeakoulu toimisi varmasti tehokkaammin kuin kahden osakeyhtiön johtoa ja hallintoa pyörittävä kokonaisuus. Vaikka uudistuksella ei suoranaisesti tavoitella säästöjä, voidaan tehokkaammalla toiminnalla kohdentaa resursseja fiksummin.

Jos päädyttäisiin fuusioon, näkyisivät hyödyt nopeasti sekä Lappeenrannan että Lahden elinkeino- ja työelämälle. Lahden ammattikorkeakoululla on sellaisia koulutusvastuita, joita Saimaan ammattikorkeakoululla ei toimiluvassamme ole. Vastaavasti meillä on mahdollisuus kouluttaa sellaisiin tutkintoihin, joiden antamiseen ei Lahdella ole oikeuksia. Uudella ammattikorkeakoululla olisi mahdollisuus antaa molempien koulutuksia sekä Lappeenrannassa että Lahdessa.

Etelä-Karjalassa on kärsitty ammattikorkeakoulun tietotekniikan insinöörikoulutuksen lakkauttamisesta. Lahden ammattikorkeakoululla on tämän koulutuksen antamiseen mahdollisuus. Jos fuusio toteutuisi, olisi tämän koulutuksen antamiseen Lappeenrannassa joustavat mahdollisuudet. Saimaan ammattikorkeakoululla puolestaan on rakennustekniikan, ensihoidon ja terveydenhoitajien koulutusta, joita Lahdessa ei ole.

Jos fuusio etenee, on edessä suuri muutos Saimaan ammattikorkeakoulun toimintakulttuurissa. Me olemme pieni korkeakoulu, jossa ei ole ollut mahdollisuutta nauttia suuruuden ekonomiasta, mutta sitäkin enemmän pienuuden ketteryydestä ja liki arkea olevasta päätöksenteosta. Opettajat ovat esityksen julkistamisen jälkeen sanoneet, että meillä ei ole kynnyksiä, mutta miten on kohta. Huolissaan ollaan isomman organisaation luonnollisesti kauempana olevasta ylimmästä päätöksenteosta. Huoli on ollut myös opetuksen arvostamisesta ja siihen panostamisesta, joka meille on Saimaan ammattikorkeakoulussa vaikeinakin aikoina ollut ensisijaista.

Uuden ammattikorkeakoulun toimintakulttuuri olisi varmasti erilainen kuin mihin olemme tottuneet. Minulla on kuitenkin vakaa usko siihen, että meiltä löytyy niin taitavia johtajia, että he pystyvät luomaan sellaisen organisaation, jossa päätökset tehdään lähellä ja jossa tehdään ihmiskasvoista, humaania johtamista. Uusi on erilainen, mutta ei välttämättä huonompi kuin nykyinen. Uudessa voi olla jotakin niin hyvää, että emme osaa sitä vielä nähdä tai edes toivoa.

Rakenteet ja organisaatiot eivät kuitenkaan tee toimintaa ja tuloksia. Ihmiset tekevät. Jos Saimaan ammattikorkeakoulussa työskentelevät opettajat ja opiskelijat tai alueen työ- ja elinkeinoelämä eivät tule mukaan tätä muutosta luomaan, niin kyllä me voimme tämän toki hassata. Meistä itsestämme on kiinni, onnistummeko tässä vai emme. Jos soudetaan eri suuntaan, niin vene ei liiku minnekään.

Anneli Pirttilä

Kirjoittaja on Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori.

Luetuimmat