Lukijalta: Kaupunginvaltuusto huolehtii elinvoimasta monella eri tavalla

Nykyinen kaupunginvaltuusto asetti itselleen suuria tavoitteita saada kaupungin elinvoimaa ja kehitystä eteenpäin monella eri tavalla, erityisesti oikein valittujen investointien avulla.

Lappeenrannassa nähtiin ylivoimaisesti tärkeimpänä investointikokonaisuutena uusien koulujen ja päiväkotien rakentaminen, jotta kaupunki voi tarjota laadukkaat, sisäilmaltaan terveet ja pedagogisesti hyvin toimivat tilat lapsille ja nuorille sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstölle.

Kaupungista poismuuttaneille lapsiperheille tehdyssä tuoreessa kyselyssä ilmeni, että peruskouluamme pidettiin huonona. Uskon sen tarkoittaneen nimenomaan erittäin huonossa kunnossa olevia rakennuksia.

Osa koulu- ja päiväkoti-investoinneista on saatu jo rakennettua tai rakenteilla ja osasta tehdään investointipäätökset joulukuun talousarviokokouksessa.

Teemme valtuustossa kaikkien puolueiden hyvällä yhteistyöllä päätöksiä, joilla vahvistetaan lapsiperheiden tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa. Toivottavasti niillä lisätään myös Lappeenrannan houkuttelevuutta uusien asukkaiden saamiseksi.

Hiljattain jäähallikeskustelussa jotkut olivat sitä mieltä, että kaupungin elinvoima voi kasvaa vain monitoimiareena keskustaan rakentamalla. Itse en näe elinvoimaa noin suppeana asiana. Elinvoimaa syntyy Kisapuiston jääurheilukeskukseen rakentamalla ja edellä olevien muiden investointien kautta. Investoinneilla on myös erittäin suuri työllistävä vaikutus ja sitä kautta myös verotuloja kerryttävä vaikutus. Ne myös tekevät Lappeenrannasta entistä halutumman asuinpaikan ja lisäävät asukkaiden hyvinvointia.

Lappeenrannan markkinoinnissa ja tiedottamisessa niin asukkaille kuin mahdollisille tänne muuttoa pohtiville on tuotava aktiivisesti esille kaupunkimme lapsiystävällisyyttä ja edellä kertomiani investointeja. Naapurikaupunki Imatra mainosti Hesarin etusivulla uutta puukouluaan ja kahta muuta uutta koulua koko sivun ilmoituksella saadakseen uusia asukkaita kaupunkiin. Lappeenrannalla on vielä enemmän kerrottavaa!

Marja-Liisa Vesterinen

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (sd.), Lappeenranta

Luetuimmat