Lukijalta: Hoivan yksiköiden valvonta oltava tasapuolista

Pekka Lakka otti pääkirjoituksessaan (ES 11.8.20) osuvasti kantaa Ylen MOT- ohjelman tekemään selvitykseen kuntien omien hoivakotien valvonnasta Suomessa. Selvityksen mukaan myös Lappeenrannassa sijaitseviin Eksoten ylläpitämiin hoivakoteihin on tehty tarkastuksia harvoin ja pelkästään ennalta ilmoitetusti.

Vanhuksilla pitää olla oikeus hyvään hoitoon riippumatta siitä, onko kyseessä kunnan oma vai yksityisen palveluntuottajan hoivayksikkö. Sairaanhoitajana vuosia Eksoten tehostetun palveluasumisen yksikössä työskennellessäni ei kohdalleni osunut yhtään yllätystarkastuskäyntiä, vaikka tätä moni henkilökunnasta toivoi.

Omavalvonta ja auditoinnit eivät ole riittäviä toimenpiteitä laadun varmistamiseksi. Pelko oman työpaikan menettämisestä estää usein hoitohenkilökunnan puuttumisen epäkohtiin. MOT-ohjelma oli tuonut esiin myös sen, että omavalvontasuunnitelmat ovat usein liian abstraktilla tasolla eivätkä niiden noudattaminen käytännön tasolla toimi myöskään tiukkojen budjettiraamien sisällä.

Eksoten palvelukotien laadun kehittämisen jarruna on mielestäni osaltaan myös Eksoten hoivan hallintohimmeli, jossa yksiköiden esimiehillä ei ole riittävästi vaikutusmahdollisuuksia. Hoivan yksiköiden toiminnan kehittämistä edistäisi se, että esimiehen ei tarvitsisi kysyä jokaisen pikkuasian järjestämiseen päällikön tai hoivajohtajan lupaa. Esimiehet ja etenkin työntekijät ovat oman yksikkönsä parhaita laadun arvioijia silloin, kun muistisairaus on vienyt asukkaan oman arviointikyvyn. Henkilöstöä sekä toisinaan myös omaisia tulisi kuunnella herkällä korvalla. Heidän näkemyksensä voivat olla usein erilaisia laatumittareita informatiivisempia laadun arvioinnissa. Esimerkiksi asukkaan toimintakykyä mittaava RAI-järjestelmä ei tuo totuudenmukaisia tietoa, jos arvioinnin tuloksia joudutaan kaunistelemaan.

Kuten Pekka Lakka kirjoituksessaan totesi, väestön ikääntyessä toimijoiden määrä hoivatyössä tulee todennäköisesti kasvamaan ja näin ollen laadun valvontaa on tehostettava. Viimeaikainen yksityisiin palveluntuottajiin kohdistunut valvonta on mitä ilmeisimmin edesauttanut yksityisten hoivakotien laadun paranemiseen siellä, missä korjattavaa on ollut. Samaa laadun parantamista toivon myös niihin Eksoten hoivakoteihin, joissa korjattavaa on. Valvonta ja yllätystarkastukset on järjestettävä tasapuolisesti molempiin ja kuntien tulee huolehtia taloudellisista edellytyksistä vanhusten hoidon laadun parantamiseen.

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu (sd)