Lukijalta: Ulkomaalaisten kiinteistökaupat ja -omistukset tarkempaan kontrolliin

Turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi. Suomalaisten ei tule olla sinisilmäisiä uusien turvallisuusuhkien edessä. Esimerkiksi ulkomaalaisten kiinteistönomistuksesta turvallisuudelle tietyissä tapauksissa aiheutuvat uhkakuvat on otettava vakavasti. Erityisesti EU-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen kiinteistönomistuksen laajentumiseen voi liittyä tiettyjä epäkohtia kokonaisturvallisuuden kannalta.

Tämän takia valmistelimme oikeusministeriön, sisäministeriön ja puolustusministeriön yhteishankkeena ulkomaalaisten kiinteistökauppoja rajoittavan uuden lainsäädännön. Eduskunta hyväksyi lain vastikään. Hyväksytyllä lakipaketilla luodaan useita erilaisia keinoja puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön. Ensinnäkin EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalainen tai yhteisö tarvitsee jatkossa luvan kiinteistön hankintaan Suomesta. Toiseksi valtiolle annetaan etuosto-oikeus tiettyjen strategisten kohteiden lähellä tapahtuviin kiinteistökauppoihin. Kolmantena keinona hyväksyttiin uusi kokonaisturvallisuuden nykyistä puolustuslunastuslakia paremmin huomioon ottava lunastuslaki.

Uudella lainsäädännöllä vahvistetaan viranomaisten mahdollisuuksia kontrolloida nykyistä tehokkaammin ulkomaalaisten kiinteistöomistuksia. Tämä on tärkeä uudistus, joka mahdollistaa kiinteistökaupan ja valtion turvallisuuden näkökulmien huomioimisen samanaikaisesti.

Antti Häkkänen,  oikeusministeri, kansanedustajaehdokas (kok.), Mäntyharju

Uusimmat uutiset