Lukijalta: Monitoimiareenan kevyet perusteet

Kaupungissamme on parin vuoden ajan julkisuudessa keskusteltu monitoimiareenan rakentamisesta keskusta-alueelle. Paikka on ahdas ja johtaa olemassa olevien rakennusten purkamisiin ja katujen siirtoihin. Nämä toimenpiteet kasvattavat kustannuksia merkittävästi.

Tätä yritetään tosin kaikin keinoin peitellä. Paikoitus tuottaa ongelmia. Kaupunkikuva heikkenee. Marian aukiolta häviävät viimeisetkin elon merkit. Liikenne on vaarassa puuroutua. Sijoittajatkin näyttävät kaikonneen. Mitkään hankkeen tueksi esitetyt perusteet eivät kestä kriittistä tarkastelua.

Tällä järjettömällä hankkeella ei ole mitään tekemistä vastuullisen kaupunkisuunnittelun kanssa. Tästä huolimatta hankkeen kannattajat ajavat haavettaan kuin käärmettä pyssyyn. Valtuusto yritetään saada hankkeen taakse keinoja kaihtamatta.

Erään perusteen mukaan tänne tarvitaan areena ”suuria tilaisuuksia” varten. Tässä ei ymmärretä tai haluta ymmärtää, että ”suurien tilaisuuksien” järjestäminen on liiketoimintaa, jolla järjestäjä pyrkii aina mahdollisimman suureen taloudelliseen hyötyyn. Täten perusedellytys on, että paikkakunnalla on oltava riittävä asukaspohja, jotta ”suuria tilaisuuksia” kannattaa järjestää.

Lappeenrannassa on 73 000 asukasta ja koko Etelä-Karjalassakin vain 120 000. Pääkaupunkiseudulla on runsaat 1 100 000 asukasta, Tampereella 227 000, Oulussa 200 000, Turussa 187 000 ja Jyväskylässäkin 140 000. Näiden lukemien valossa on selvää, että Lappeenranta ei ole kovinkaan kiinnostava paikka ”suurien tilaisuuksien” järjestämiseksi.

Kukaan ei ole myöskään pystynyt kertomaan, mitä Lappeenrannan kaupunki näistä mahdollisista ”suurista tilaisuuksista” hyötyisi taloudellisesti tai muuten. Näkyvyyttä kaupunki toki tarvitsee, mutta ei siihen mitään areenaa tarvita. Hyvä kaupunkikuva voisi olla parempi täky.

Olisi muuten mielenkiintoista tietää onko kaupunginjohtajalla jokin kanta tässä asiassa?

Klaus Pelkonen

Lappeenranta