Lukijalta: Suomen Pankki vastaa: Olennaista on, että arkielämän kannalta tärkeissä palveluissa hyväksyttäisiin myös käteinen maksuvälineeksi

Pekka Pinomaa (Etelä-Saimaa 6.9.) nosti esille tärkeän asian kysyessään, miksi käteinen laillisena maksuvälineenä ei kelpaakaan maksamiseen kaikkialla. Suomen Pankki on kiinnittänyt asiaan huomiota ja omilla linjauksillaan ottanut kantaa kansalaisten mahdollisuuteen käyttää käteistä.

Olennaista on, että ihmisten arkielämän kannalta tärkeissä palveluissa hyväksyttäisiin myös käteinen maksuvälineeksi. Suomessa vallitsee sopimusvapaus, eli kauppias voi olla ottamatta käteismaksuja vastaan. Mikäli käteistä ei hyväksytä maksutapana, palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä asiakkaalle selkeästi ennen asiakkaan ostopäätöstä.

Käteisen käyttöön liittyy olennaisesti se, miten kansalaiset ja yritykset voivat nostaa ja tallettaa käteistä. Käteisen saatavuusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet, kun käteistä voi nostaa myös monen kaupan kassalta. Käteisen nosto- ja talletusmahdollisuuksien riittävyyteen ja kohtuulliseen hinnoitteluun on jatkossakin kiinnitettävä huomiota. Tavoitteena on oltava, että jokainen kansalainen voi valita itselleen parhaiten sopivan maksutavan. Viime kädessä raja laillisen maksuvälineen ja sopimusvapauden välillä tulisi määritellä lainsäädännössä.

Heli Snellman, toimistopäällikkö, Suomen Pankki