Lukijalta: Omalääkäritoiminta tulee palauttaa

Terveydenhuollossa on lähdetty säästämään kohdista, joista usein aiheutuvat menot ylittävät saadut säästöt. Kaksi esimerkkiä ovat laitospaikkojen alasajo tavalla, jossa ei ajateltu niiden toiminnan säilyttämisen välttämättömyyttä ja omalääkäritoiminnasta luopuminen, jonka seurauksena lääkärit joutuvat käyttämään paljon työaikaansa potilaan sairaskertomuksiin tutustumiseen.

On selvää, että terveydenhuolto kallistuu, kun siihen joudutaan investoimaan kalliita tutkimuksia ja koneita, puhumattakaan lääkkeiden kallistumisesta. Kun nykyisin on menty liiankin paljon säästämistavoitteisiin, tulisi kuitenkin muistaa, että terveydenhuoltokin on arvovalinta. Kaikki arvoista tehdyt tutkimukset osoittavat kansalaisten pitävän terveyttä keskeisimpänä arvona, jolla pitäisi verorahojen käytössä olla muita menoja korkeampi painoarvo.

Olen tästä asiasta keskustellut monen kansalaisen kanssa. Syntyneissä keskusteluissa on moni urheilusta kiinnostunut ilmaissut, että liikuntapaikkojen rakentaminen on osa terveydenhuoltoa. Tästä olemme olleet yksimielisiä, joskin oman näkemykseni mukaan ei liikuntaharrastus tarvitse mitään erillisiä liikuntapaikkoja, sillä liikunnan harrastamiseen on meillä katuja sekä polkuja metsissä. Mutta jos keskustelu kääntyy kalliiseen monitoimihalliin ja sen rakentamiseen ahtaaseen keskustaan, katujen päälle rakennettavalle kannelle, suurin osa keskustelijoista ei hyväksy tällaista rakentamista.

Eksotessa ollaan nyt tilanteessa, jossa kaikki sairaudet pyritään tutkimaan ja hoitamaan erikoissairaanhoidossa, joka on neljä kertaa kalliimpaa kuin perusterveyden laitoksissa. Kun uusi K-sairaala on suhteellisen pieni, niin kaikkien sairauksien tutkiminen ja hoito on käynyt lähes mahdottomaksi. Paljon kehuttu suuruuden ekonomia ei toimikaan terveydenhuollossa samaan tapaan kun se toimii liikeyrityksissä. On toivottavaa, että uutta sotea valmistellessa kuunnellaan myös kansalaisten mielipidettä, eikä kansalaisten kuunteleminen olisi Eksotessakaan pahaksi.

Matti Räsänen,

Lappeenranta