Lukijalta: Yhteistyötä ja avoimuutta Taipalsaaren päätöksentekoon

Taipalsaaren kunta sai Eksotelta hyviä uutisia reilusti pienentyneestä maksuosuudesta. Sen johdosta kunta sai lisähappea toimintaansa, eikä nyt ole tarvetta kiristää taloutta niin äärimmäisillä keinoilla kuin mitä sopeuttamistoimissa alun perin ehdotettiin. On pidettävä huoli, että tämä uusi mahdollisuus käytetään järkevästi.

Kunnan virkamiehille ja ohjausryhmän jäsenille tulee antaa nyt aikaa tehdä työnsä huolellisesti perehtyen ja kunnolla. Rakentavan keskustelun kuntalaisten, kunnan koko henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä on jatkuttava. Jatkossa sopeuttamistoimien valmistelutyön pitää olla avointa ja henkilöstöä sekä kuntalaisia aidosti osallistavaa. Tiedottaminen on jokaisessa organisaatiossa haasteellista ja se vaatii suunnitelmallisuutta sekä resursseja. Toivomme, että tämä tiedostetaan ja jatkossa valmistelutyön etenemisestä tietoa jaetaan kattavasti, avoimesti ja oikea-aikaisesti. Tämä parantaa lopputuloksen laatua, lisää luottamusta osapuolien välillä sekä vähentää viranhaltijoiden työtaakkaa.

Taipalsaaren kunnalla on käsissään arvokas voimavara: aktiivisia kyliä, joista löytyy monenlaista korkeatasoista osaamista. Yhdessä voimme luoda Taipalsaaresta elinvoimaisen, hyvinvoivan ja houkuttelevan asuinpaikan. Avoin ja ammattitaitoinen kunnanjohto täydennettynä kylien yhteisöillä on Taipalsaaren itsenäisyyden elinehto.

Sari Aaltonen, Lauri Kauppinen, Aarne Kortelainen, Antti Nieminen, Mirja Pulkkinen, Suvi Rasa, Sami Toikkanen, Anneli Vitikainen, Vehkataipale-työryhmä