Lukijalta: Maakuntajohtajan valinta -uutisanalyysissä virhetulkintoja

Etelä-Karjalaan ollaan valitsemassa uutta maakuntajohtajaa. Rekrytointiprosessi on noussut otsikoihin muutamaan otteeseen. Viimeisimpänä maakuntajohtajan valintaan liittyvä Etelä-Saimaan uutisanalyysi 26.5.2020. Analyysissä Harri Manskinen kirjoittaa tulkintojaan valinnan etenemisestä kesäkuun alun maakuntavaltuuston kokouksessa. Samassa analyysissä otetaan kuitenkin kantaa myös maakuntahallituksen huhtikuiseen kokoukseen, jossa päätettiin maakuntajohtajan rekrytointiprosessin jatkosta.

Haluan oikaista kirjoituksen sisältöä. Esitin kokouksessa maakuntajohtajahaun jatkamista. Perusteeni oli selkeä. Ilmeni, ettei prosessi ja valinnan perusteita ollut haastatteluryhmän toimesta kirjattuina, eikä niitä pystytty esittämään.

Ehdotin samalla myös rekrytointikonsultin mukaan ottamista. Katsoin, että ulkopuolisen tahon apua olisi tarvittu haastatteluyhteenvedon tekemiseksi ja perusteiden kirjaamiseksi. Uutisanalyysissä todetaan, että olisin halunnut rekrytoinnin pois maakuntahallituksen nimeämältä valintaryhmältä. Näin ei ole. Halusin ulkopuolisen tahon haastatteluryhmän avuksi – kirjaamaan mm. haastateltavien vastaukset ja niiden pohjalta muodostetut näkemykset.

Tätä esitystä ei kukaan kannattanut. Ei, vaikka yhteenvetoa eikä perusteita kyetty haastatteluista ja jatkoon valituista hallitukselle esittämään.

Uutisanalyysissä Manskisen tulkinta siitä, että perusteeni liittyi ensisijaisesti Marita Toikkaan, on virheellinen. Maakuntahallitus määritteli hakuprosessin alkuvaiheessa hakukriteerit, joista johtamiskokemus oli oleellisen tärkeä. Peilasin kaikkien hakijoiden perustietoja hakukriteereihin ja niiden perusteella oli selvää, että hakijoista parhaiten kriteerit täytti juuri Toikka.

Alkuperäisessä kirjoituksessa luotiin mielikuva, että asiassa olisi osaltani ollut kyse henkilöstä. Ei ollut. Kyse oli periaatteesta. Valinnan perusteet pitää pystyä aina osoittamaan – minimissään niille, jotka päätöstä tekevät. Nyt näin ei ollut.

Uutisanalyysissä myös väitettiin minun ajaneen Toikkaa virkaan, koska olisin toiminut hänen edustakuntavaalikampanjansa vetäjänä. Väite on täysin virheellinen. Minulla ei ole ollut roolia hänen vaalikampanjassaan vuonna 2015, ja lehti on tämän väitteen pyynnöstäni oikaissut.

Se, miksi Toikka ei haastattelujen jälkeen ollut jatkossa ja soveltuvuusarviointiin valittavien joukossa, jää vain arvailujen varaan. Faktoja haastattelujen tueksi ei ole esitetty.

Sopii uskoa ja toivoa, että pian valittava maakuntajohtaja luotsaa napakkana johtajana organisaationsa toimintaan, joka tulevaisuudessa lisää maakunnan elinvoimaa ja johtaa maakunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointiin. Viisautta päätöksentekoon ja voimia valittavalle johtajalle.

Anna Helminen

maakuntahallituksen jäsen (kok.)