Lukijalta: Oppilaalle tarvittu tuki taataan riittävällä määrällä pedagogisesti koulutettuja opettajia

Uusi hallitusohjelma on lupaava, sillä peruskoulun laadun ja tasa-arvon parantamiseen sekä erityisopetukseen tullaan panostamaan 190 miljoonaa euroa. Tämä on tärkeää, sillä sekä koulutustaso että osaaminen ovat Suomessa laskussa. Kehityssuunta tulee ehdottomasti muuttaa, jotta tulevaisuuden hyvinvointivaltion ylläpito mahdollistuu. Koulutustason lasku on uhka talouskasvulle ja hyvinvoinnille.

Huoli kohdistuu yleisopetuksen ryhmissä opiskeleviin tuen tarpeessa oleviin oppilaisiin, jotka jäävät usein ilman riittävää tukea. Hyvien hallitusohjelmakirjauksien konkretisoimiseksi tarvitaan keinoja, jotka myös toimivat kentällä. Oppilaalle tarvittu tuki taataan riittävällä määrällä pedagogisesti koulutettuja opettajia. Vain opettaja- ja erityisopettajamitoituksella saavutetaan työrauha ja lapsen oikeus opetukseen sopivankokoisissa ryhmissä maan laajuisesti. Henkilöstömitoituksen tarkastelu tässä vaiheessa on välttämätöntä, sillä kirjauksilla, jotka eivät ole velvoittavia, luodaan epätasa-arvoa. Niin kauan kuin lapsen edun toteutumista voidaan opetuksen järjestäjän tasolla tulkita väljästi, kasvattaa se epätasa-arvoa talousvaikeuksien kanssa painivissa kunnissa. Tämän takia opettajamitoitus tulee säätää velvoittavaksi ja siten lakitasoiseksi.

Lapsen etu ei toteudu välttämättä isossa opetusryhmässä.

Oppilaan oikeus tuen saamiseen edellyttää pienryhmiä, ja niistä tulee pitää kiinni rauhallisen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämiseksi. Lapsen etu ei toteudu välttämättä isossa opetusryhmässä. Siksi oppilaan oikeus pienryhmäopetukseen tulisi olla yhtä vahva kuin oikeus lähikouluun. Myös yleisopetuksen oppilaalla on oikeus laadukkaaseen opetukseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön.

Edellä mainittujen asioiden ympärille kietoutuvan keskustelun johdosta opetusala näyttää kärsivän mainehaitasta. Viesti työn määrän ja vaativuuden kasvusta sekä uupumisesta on voimakas. Opettajaksi hakevien määrä ja alan vetovoima on laskenut. Nyt on aika laittaa oppilaiden ja opettajien työolot kuntoon, jotta koulutustaso kääntyy nousuun.

Eni Vitikainen, alueasiamies, OAJ Etelä-Karjala

Luetuimmat