Lukijat: Myös liikenteen valinnoilla torjutaan ilmastonmuutosta

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän vuoksi myös liikenteen valinnoilla torjutaan ilmastonmuutosta, ja tämä näkyy liikenne- ja viestintäministeriön työssä.

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) esitti mielipidekirjoituksessaan (ES 16.7.) huolensa liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopolitiikan työryhmän työn sisällöstä ja työryhmän kokoonpanosta. Huolen hälventämiseksi pidämme tarpeellisena kertoa hieman enemmän työryhmän työstä.

Työryhmässä on mukana laajasti suomalaista liikenne- ja ympäristöasioiden asiantuntemusta.

Työryhmässä on mukana laajasti suomalaista liikenne- ja ympäristöasioiden asiantuntemusta: ministeriöistä, yliopistoista, teollisuudesta ja etujärjestöistä. Työryhmä selvittää vaihtoehtoisia polkuja sille, miten liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin poistaa kotimaan liikenteessä vuoteen 2045 mennessä.

Työ on jaettu kahteen vaiheeseen. Väliraportti julkaistaan 14.9., ja siinä esitellään kolme erilaista polkua tavoitteen saavuttamiseksi: 1.) biopolttoaineisiin, muihin uusiutuviin energialähteisiin ja päästökauppaan perustuva malli, 2.) sähköautoihin ja muihin vaihtoehtoisiin teknologioihin painottuva malli sekä 3.) palveluihin ja liikkumistapojen muutokseen perustuva malli.

Tämän jälkeen työryhmä jatkaa työskentelyään, ja loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2018. Työryhmä esittää ratkaisuvaihtoehdon. Siitä tehtävät päätökset ovat poliittisia, ja niiden aika on myöhemmin.

Ryhmän työskentely on avointa, ja asiakirjat ovat saatavilla valtioneuvoston verkkopalvelussa osoitteessa valtioneuvosto.fi/hankkeet (hankenumero LVM028:00/2018). Työn etenemistä voi seurata myös Twitterissä tunnisteella #ilmo45.

Toivomme, että keskustelu päästöjen vähentämisestä jatkuu

Susanna Niinivaara, viestintäjohtaja, työryhmän jäsen, liikenne- ja viestintäministeriö