Pääkirjoitus: Pienten reppuselkien määrä hupenee Etelä-Karjalassa maan nopeinta tahtia

Koulun aloittavien pienten reppuselkien joukko hupenee Etelä-Karjalassa huolestuttavasti, koko maan ripeintä tahtia. Esimerkiksi Lappeenrannassa oli kuusivuotiaita viime vuoden lopussa 718, mutta alle yksivuotiaita vain 519. Kuuden vuoden kuluttua koulutietä kulkee reilusti yli neljännes nykyistä vähemmän ekaluokkalaisia.

Lasten väheneminen näkyy ensin päivähoidossa ja sen jälkeen alakouluissa. Vielä lähivuodet kuitenkin yläkoululaisten määrä kasvaa Lappeenrannassa.

Etelä-Karjalassa kouluverkko on jo harventunut rajusti. Koko maassa puolet kouluista on lakkautettu viimeisten 25 vuoden aikana. Koulumatkat pitenevät ja koulujen koko kasvaa. Oppimisympäristöt muuttuvat avoimiksi ja muunneltaviksi.

Nykyisillä syntyvyysluvuilla kehitys vain kiihtyy. Ehkä jo lähivuosina osaan kunnista riittää vain yksi alakoulu. Eri kunnissa ja eri puolilla kuntia asuville lapsille on entistä vaikeampaa turvata palvelut tasa-arvoisesti.

Etelä-Karjalassa syntyi tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä 393 lasta. Samaan aikaan 863 eteläkarjalaista kuoli. Muutkin tekijät huomioon ottaen Etelä-Karjalassa väestötappio on suhteellisesti suurinta koko maassa. Väkiluku pieneni alkuvuodesta 828 asukkaalla.

Kun vanhusten palveluihin joudutaan lisäämään resursseja, puretaan niitä samalla nuorimmilta ikäluokilta. Muutoksen nopeus on kuitenkin yllättänyt, ja jo valmiita suunnitelmia ja päätöksiäkin joudutaan arvioimaan uudelleen.

Veronmaksajien määrä vähenee eli muutos on tehtävä tiukkenevassa taloudessa.

On tärkeää, että edessä oleva rakennemuutos viedään läpi hallitusti. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen takaaminen pitää olla itsestäänselvyys. Ne ovat valtteja myös taistelussa väestökatoa vastaan.