Pääkirjoitus: Kuutostien turvallisuus tärkeintä – Viljelijöiden näkemys pitää silti ottaa tosissaan

Lappeenrannan keskustassa nähtiin tiistaina harvinaisen paljon traktoreita. Kyse oli viljelijöiden mielenilmauksesta, jolla nämä vastustivat ajatusta poistaa hitaat ajoneuvot Kuutostieltä.

Taustalla on ELY-keskuksen suunnitelma muuttaa Kuutostie Lappeenrannan ja Imatran välillä valtatiestä moottoriliikennetieksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että traktorit eivät saisi jatkossa käyttää reittiä.

Jos tiemuutoksella säästetään ihmishenkiä, se kannattaa tehdä.

Aiemmin vastaava muutos on tehty jo Lappeenrannan ja Luumäen välillä väylän uusimisen yhteydessä. Se on tällä hetkellä Suomen pisin moottoriliikennetieosuus.

Nyt käsillä oleva suunnitelma herättää vastustusta, koska muun muassa Joutsenossa on viljelijöitä, jotka ajavat Kuutostietä pellolta tai metsäpalstalta toiselle. Heille tämä tarkoittaa vähintäänkin ajoaikojen pidennystä. Viljelijät uskovat myös, että muutos aiheuttaisi liikenneturvallisuuden huononemista sivuteillä.

Nyt olennaista on selvittää, millaisia haittoja ja kuinka suurelle yrittäjäjoukolle tieluokituksen muutoksesta on tulossa. Viljelijöiden toimeentulo on muutenkin tiukassa, eikä ole tarkoituksenmukaista lisätä ahdinkoa.

Selvää on kuitenkin, että hitaat ajoneuvot lisäävät liikenneturvallisuusriskejä. Kun ajoneuvojen nopeuserot ovat merkittävät, riskit kasvavat etenkin pimeään aikaan. Jos tiemuutoksella säästetään ihmishenkiä, se kannattaa tehdä.

Kuutostien muuttaminen moottoriliikennetieksi tarkoittaisi virallisesti myös jalankulun ja pyöräilyn poistumista Kuutostieltä. Keskustassa tuskin silti nähdään pyörä- tai kävelyprotesteja, koska tämä liikenne on jo siirtynyt Kuutostieltä vaihtoehtoisille reiteille.