Pääkirjoitus: Uusi vuosi tuo hyvää lapsiperheille — subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan, rahallisiin korvauksiin nousua ja pienemmät ryhmäkoot

Lapsiperheissä otettaneen uusi vuosi tyytyväisenä vastaan, sillä vuosikymmenen vaihtuminen tuo monta parannusta heidän etuuksiin.

Suurimpia uudistuksia lienee kolme vuotta täyttäneiden lasten varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, eli jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on jälleen oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen. Molemmat muutokset ovat osa Antti Rinteen (sd.) sittemmin Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaa.

Lisäksi äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityisäitiysrahan vähimmäismäärä nousee 10 eurolla vajaaseen 29 euroon päivältä. Myös suurperheiden lapsilisään tulee neljännestä lapsesta lähtien 10 euron kuukausikorotus ja yksinhuoltajakorotus nousee samaisella 10 eurolla 63,30 euroon kuukaudessa.

Parannusta on luvassa myös vanhempainpäivärahan määräytymisen perusteisiin.

Kolme vuotta täyttäneiden ryhmäkoon määrittelevä asetus astuu voimaan 1. elokuuta. Tämän jälkeen ryhmässä saa yhtä kasvattajaa kohden olla seitsemän lasta nykyisen kahdeksan lapsen sijaan. Asiantuntijoiden arvion mukaan ryhmäkoon pienentäminen parantaa varhaiskasvatuksen laatua, kun kasvattajalla on enemmän aikaa lasta kohden. Pienemmät ryhmät lisännevät myös niin lasten kuin aikuisten päivittäistä jaksamista.

Lasten arjen paranemisen lisäksi on odotettavissa, että pienemmissä ryhmissä myös lasten sairastaminen vähenee, ja siten myös vanhempien poissaolot työelämästä vähenevät.

Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka kunnat pystyvät toteuttamaan uudet vaatimukset ja löytävät riittävän määrän varhaiskasvatukseen uusia ammattilaisia. Koetukselle joutuu ensi vuonna myös kuntatalous, koska silloin peruspalvelujen valtionosuudet kattavat vain osan kustannuksista. Täyttä valtionosuutta hallitus on luvannut vasta vuodelle 2021.