Pääkirjoitus: Lasten ja nuorten auttamisessa pitää huomio kiinnittää perheisiin kokonaisuutena

THL:n julkistama seurantaraportti vuonna 1997 syntyneistä nuorista on yllättävä. Nousukauden ja vakaan kehityksen aikana syntyneillä on enemmän mielenterveyshäiriöitä kuin 10 vuotta vanhemmilla, jotka elivät lapsuutensa syvimmän laman aikana. Myös huostaanottojen eli perheen ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kaksinkertaistui.

Vuonna 1997 syntyneistä joka viidennellä on psykiatrinen diagnoosi. Iso lukema kertoo toki lisääntyneestä tutkimuksesta ja alentuneesta kynnyksestä kertoa ongelmista, mutta eittämättä myös nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista. Vuosituhannen vaihde oli vuoden 2008 romahdukseen saakka hyvää talouskasvua, mutta edes tämä pitkä hyvinvoinnin jakso ei pystynyt estämään syrjäytymistä ja ongelmia.

THL:n raportti vahvistaa aikaisemmin tehdyn havainnon, että perheen sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet periytyivät usein lapsille ongelmina, jotka jatkuvat näiden omaan aikuisuuteen saakka. Kun vanhempien koulutus ja tulotaso vaikuttavat edelleen vahvasti siihen, miten lapsi menestyy elämässään, voidaan edelleen puhua luokkayhteiskunnasta. Jos perheessä on vielä muita kuormittavia tekijöitä, kuten mielenterveysongelmia, on ennuste huono.

Lasten ja nuorten auttamiseksi pitää huomio kiinnittää siis perheisiin kokonaisuutena. Sitä on laiminlyöty, kun lamavuosien säästöpäätökset ovat jääneet vielä osittain päälle. Seuraavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on sosiaaliturvan uudistaminen. Lapsiperheiden aseman kohentaminen pitää ottaa siinä erityiseksi painopistealueeksi, sillä raportti osoittaa, ettei paraskaan talouskasvu automaattisesti takaa mitään.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Luetuimmat