Pääkirjoitus: Luonto muuttuu ja Etelä-Karjalan kannattaa vaalia ilmastomyönteistä asennetta

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden väheneminen näkyvät tulevina vuosikymmeninä myös Etelä-Karjalan luonnossa. Lajisto muuttuu ja Saimaan alueella saatetaan joutua jopa käymään keskusteluja norpan siirtämisestä pohjoisemmaksi, jos olosuhteet eteläisessä Suomessa käyvät tukaliksi.

Luonnon köyhtymisestä ja ilmastonmuutoksesta puhuttaessa jäljet johtavat usein ihmisen toimintaan. Pohdintaa täytyy käydä niin yksittäisten ihmisten kulutustottumuksista kuin siitä, miten yritykset käyttävät luontoa ja luonnonvaroja.

Viime aikoina luonnon kuormituksen huomioimisesta on saatu osviittaa, kun EU-tasolla on puhuttu muovin käytön järkeistämisestä. Muovin vähentäminen on askel oikeaan suuntaan, mutta keinojen täytyy olla pillikieltoja järeämpiä. Tällä viikolla uutisoitiin esimerkiksi verkkokauppayhtiö Amazonista, joka tuhoaa tarpeettomaksi jääneitä mutta käyttökelpoisia palautustuotteita. Toimintatapa kertoo paljon tämänhetkisestä ajattelutavasta ja ylikulutuksesta. Kun toimivaa tavaraa on varaa tuhota, sitä tuotetaan liian paljon.

Yksittäinen kuluttaja ei pysty muuttamaan kehityksen suuntaa, mutta kulutuksen vähentämiseen on pakko tähdätä. Lakien ja kieltojen lisäksi tarvitaan asenneilmapiirin muuttamista luontoa säästävään suuntaan. Tässä Etelä-Karjala voi olla vahvoilla.

Etelä-Karjalassa Lappeenranta on halunnut profiloitua ilmastokaupunkina, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuottaa jatkuvasti uutta tutkimusta ympäristöstä ja ilmastosta.

Ilmastomyönteistä asennetta kannattaa vaalia ja tuoda laajasti esille. Jos ympäristön kunnioittaminen muuttuu itsestäänselvyydeksi yhä useammalle, se ehkä kääntyy myös toiminnaksi.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut