Pääkirjoitus: Etäyhteyksien päässä junnaavaa ruutua tuijottavalla palaa hermojen lisäksi arvokasta aikaa – Kestääkö verkko koronan?

Maailman verkkoyhteydet ovat kovan paikan edessä. Koteihin siirtyneet työntekijät, etäopiskelevat lapset ja karanteeneihinsa ajanvietettä hakevat seniorit täyttävät kaistat bittien virralla.

Yksi tietoliikenteen isoista pelureista, amerikkalainen Akamai, arvioi verkkojen kuormituksen lisääntyneen yli puolella edellisvuoteen verrattuna. Euroopassa kasvu on ollut maltillisempaa mutta suunta sama.

On selvää, että yhteyksien on nyt pelattava. Kansantalouksien tuottavuus kärsii muuttuvista olosuhteista ja kangertelevat ohjelmat heikentävät tehoja entisestään. Etäyhteyksien päässä sivun päivittymistä odottelevalla ihmisellä palaa hermojen lisäksi arvokasta aikaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vakuuttaa tilaa kotimaan verkoissa riittävän. Käyttöpaikoista enemmistö on kuitenkin langattomia ja maantieteellisiä eroja etenkin itärajan tuntumassa riittää. Kodit ovat saman kapasiteetin varassa, jolla pärjättiin ennen koronaa.

Jos yksittäinen käyttäjä pystyisikin lisäämään tehojaan, sen saattavat estää mobiiliverkon solmukohdat. Mastot ovat yhteydessä toisiinsa pääosin kaapeleilla, joihin mahtuu rajoitettu määrä digitaalista tietoa. Toisaalta Kaakkois-Suomen isoissa taajamissa yhteyksiä jaetaan usein kaapelitv:n verkoista. Kotikadulla on nyt enemmän käyttäjiä, jotka kärsivät tasapuolisesti.

Käsky pysyä kotona on tullut hallitukselta. Valtion tasolla onkin syytä ottaa jatkossa kantaa kansalliseen valmiuteen pitää talouden pyörät pyörimässä digitaalisella ohjauksella. Monia työvaiheita saatetaan koronan jälkeen arvioida uudelleen etätyön näkökulmasta, jolloin tarve yhteyksien toimitusvarmuudelle pitäisi määritellä laajemmin.

Siihen asti todellisiksi monitoimitiloiksi muuttuneissa kodeissa on oltava innovatiivisia. Pulmatilanteissa selkeät pelisäännöt edesauttavat paitsi tuloksellisuutta myös perhesopua.

Luetuimmat