Pääkirjoitus: Itä-Suomen radat odottavat elvytystä

Suuret ratahankkeet nousevat aina esiin, kun puhutaan elvytyksestä. Niin myös Uutissuomalaisen kysyessä eduskuntaryhmien johtajilta, miten he elvyttäisivät koronasta kärsivää taloutta.

Suomessa on valmistelu erilaisia ratainvestointeja hengästyttävä määrä. Miljardihankkeista pisimmällä ovat Turun-rata ja pääradan parantaminen Tampereelle. Itä-Suomen ajamat parannukset ovat jääneet näiden jälkeen. Riskinä on, että takamatkalaiselta jäävät eurot saamatta.

Itä-Suomen maakunnat ovat yhdessä lobanneet uutta itärataa. Kokonaisuuteen kuuluvat nykyisten Savonradan ja Karjalanradan nopeutukset sekä uusi oikorata Kouvolasta Porvoon kautta pääkaupunkiseudulle. Mustasukkaiset naapurit ovat haitanneet itäradan lobbareita: sekä Kotkan että Lahden seuduilla on omat näkemyksensä siitä, millä linjoilla uusia ratoja pitäisi itään vetää.

Itäradan vaihtoehtojen hyötyjä, hintoja ja kannattavuutta on selvitelty. Uusin selvitys odottaa liikenne- ja viestintäministeriössä julkaisemista. Faktat ovat pitkälti tiedossa, mutta poliittisesti asia on kinkkinen.

Sekä Savonradalla että Karjalanradalla on tunnistettu pitkä lista korjausta, parannusta ja uudistusta kaipaavista kohdista. Kyse on turvalaitteiden uusimisesta, tasoristeysten poistoista, ratapihajärjestelyistä, melusuojauksista ja vastaavista. Sinällään pienehköjä yksittäisiä kohteita kohentamalla voidaan saada kokonaisuudessaan merkittäviä nopeushyötyjä.

Kun elvytysmiljoonien ja -miljardien kohteita ryhdytään päättämään, Itä-Suomen nykyisiltä radoilta löytyy kiireellisiä kohteita helposti ainakin miljardilla eurolla. Mikä parasta, ne voidaan käynnistää nopeasti ja ne ovat järkeviä, päätetäänpä uusista itäradan linjauksista aikanaan mitä hyvänsä.

Raideliikenne on noussut viime vuosina keskusteluun pitkälti ympäristöperustein. Toinen ajuri on aluekehitys, sillä toimivat liikenneyhteydet ovat keskeisiä alueiden menestystekijöitä. Itä-Suomi on jäänyt monilla mittareilla muun maan vauhdista jo ennen koronaa. Tälläkin perusteella Itä-Suomi tarvitsee osansa elvytyksestä.