Pääkirjoitus: Tiedon ja testauksen täytyy olla koulujen tilankäytön perusta — Kesämäen koulun ongelmat herättävät kysymyksen, kuinka hyvin väistötiloja tutkitaan ennakkoon

Lappeenrannan Kesämäen koulun väistötiloissa kauppakeskus Family Centerissä syksy on kulunut meluongelmia korjatessa. Tiloihin on asennettu akustiikkalevyjä ja verhoja. Oppituntien avuksi on myös haettu helpotusta kuulokkeista, mikrofoneista ja työpaikoiltakin tutuista kokoussovelluksista.

Melu on todellinen haitta, joten siitä kärsivissä tiloissa parannukset ovat välttämättömiä. Luotettavaa terveystietoa tarjoavan Koulun terveyskirjaston mukaan melu aiheuttaa elimistössä unihäiriöiden, lihasjännitysten ja stressin kaltaisia reaktioita. Myös tapaturmavaara voi melussa kasvaa.

Huomionarvoista on sekin, että melusta kärsivä ihminen saattaa eristäytyä: Koulun terveyskirjaston mukaan melun ja itselle merkityksettömän äänen vuoksi ihminen voi muuttua välinpitämättömäksi tai töykeäksi. Tällaista ei kukaan toivo ympäristössä, jonka kuuluisi opettaa lapsille oppiaineiden sisältöjen lisäksi vuorovaikutuksen ja yhdessä toimimisen kaltaisia taitoja.

Herääkin kysymys, kuinka hyvin koulujen väistötiloja tutkitaan ennakkoon. On sinänsä ymmärrettävää, että täydellisiä tiloja on hankala löytää. Silti Family Centerin melulle alttiit rakenteet peltiseinineen eivät ole voineet tulla yllätyksenä.

Tutkimustiedon ja tilojen huolellisen testauksen on oltava tilankäytön perusta, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat oppilaiden sekä henkilökunnan jokapäiväisiin työskentelyolosuhteisiin — silloinkin, kun kyse on väliaikaisista ratkaisuista.

Kun melun kaltaiset haitat muuntuvat sairauspoissaoloiksi, keskittymisvaikeuksiksi ja stressiksi, viivan alle jää sellaisiakin tappioita, joita ei euroissa voi mitata.