Epäluottamus tietoturvaan hidastaa siirtymistä tietoyhteiskuntaan

Suomalaisia patistellaan kovasti käyttämään sähköisiä palveluja ja kirjautumaan erilaisiin rekistereihin. Niihin liittyäkseen pitää antaa itsestään henkilökohtaisia tietoja ja usein vielä lupa niiden käyttöön. Tällainen on muun muassa Omakanta-verkkopalvelu, joka sisältää arkaluontoisia resepti- ja potilastietoja.
Kansalaiset ovat kuitenkin liittyneet palveluihin laiskemmin kuin niiden ylläpitäjät ovat toivoneet. Eräs syy tähän on, että kansalaiset epäilevät tietoturvan pitävyyttä. Lännen median teettämän mielipidetutkimuksen mukaan vain 20 prosenttia suomalaisista luottaa täysin siihen, että viranomaiset pitävät arkaluontoiset tiedot turvassa. Vastaajista 11 prosenttia ei usko ollenkaan, että tietoturva on tältä osin täysin kunnossa.
Epäilylle on perusteensa. Niin automatisoitua ja salattua kuin tietojen käsittely onkin, mukana on myös inhimillistä toimintaa, mikä tekee tietovuodot mahdollisiksi. Näin voi käydä vahingossa, kuten ilmeisesti oli kyse äskeisessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa sattuneessa vuodossa. Lisäksi ovat sitten varsinaiset tietomurrot, joita myös jatkuvasti tehdään.
Keskuskauppakamari julkisti torstaina oman tutkimuksensa yritysten tietoturvasta, ja siellä tulokset ovat vastaavanlaisia. Tietomurrot ja identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet kaikilla toimialoilla. Samantyyppinen epäilys tietoturvasta vallitsee siis niin yrityksissä kuin kansalaistenkin parissa.
Luottamuspula tietoturvaa kohtaan hidastaa siirtymistä poliitikkojen visioimaan tietoyhteiskuntaan. Se on valitettavaa, mutta kansalaiset ovat oikeassa. Järjestelmät pitää saada ensin kuntoon.

Markku Kumpunen
markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi