Pääkirjoitus: Ihminen tarvitsee tukea ja työtä

Eteläkarjalaisten saaman toimeentulotuen määrä kasvoi selvästi viime vuonna.

Euroissa laskettuna hurjin kasvu näkyi Imatralla, jossa jaetun tuen määrä jopa tuplaantui edeltäneeseen vuoteen verrattuna. Koko maakunnan tasolla kasvua oli 14 prosenttia. Myös tukea saaneiden kotitalouksien määrä lisääntyi selvästi.

Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Siksi tukierojen kasvu kertoo karua kieltä: niiden kotitalouksien, jotka eivät selviä menoistaan, on kasvanut.

Toisaalta tilastot jättävät vielä paljon ilmaan.

Viime vuonna Kela alkoi myöntää perustoimeentulotukea sosiaalitoimiston sijaan. Lisäksi tukea voi nykyään hakea sähköisesti. Näiden molempien muutosten voi ajatella tehneen hakemisesta aiempaa helpompaa ja vähemmän leimaavaa.

Muutos on hyvä, jos se tarkoittaa sitä, että aidosti tukea tarvitsevat nyt saavat sitä aiempaa paremmin. Näin näyttää käyneen nuorten kohdalla, jotka ovat sujuvia sähköisten palvelujen käyttäjiä. Esimerkiksi Imatralla nuorten tuensaajien määrä on lisääntynyt. Kääntöpuoli on, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen kyselyn mukaan sähköisen hakemuksen tekeminen tuottaa ongelmia esimerkiksi ulkomaalaistaustaisille, mielenterveys- ja päihdeongelmaisille sekä vanhuksille.

On myös mahdollista, että muutoksen taustalla on muiden tukien väheneminen. Esimerkiksi työttömyystuen väheneminen on voinut johtaa toimeentulotuen tarpeen lisääntymiseen.

Toimeentulotukimuutos on onnistunut, jos tukeen oikeutetut saavat sitä aiempaa paremmin ja väliaikaisesti. Pitkällä aikavälillä on sitä sitä parempi, mitä useampi eteläkarjalainen pystyy työllistymään ja kattamaan välttämättömät menonsa palkalla.

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi

Kommentoidut