Pääkirjoitus: Monet syyt voivat johtaa tieliikenteen vähentymiseen 2030-luvulla

Tieverkon kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto arvioi tieliikenteen kasvun leikkautuvan vuoden 2030 jälkeen. Virasto perustaa ennustuksensa kaupungistumiseen ja väestönkasvun hiipumiseen. Väyläviraston ennusteella on merkitystä, sillä sitä käytetään tiehankkeiden tarpeellisuuden arviointiin.

Maakunnallisissa ely-keskuksissa, joissa tiehankkeet suunnitellaan ja valmistellaan, näkemykseen suhtaudutaan epäillen. Esimerkiksi Keski-Suomen ely-keskuksen projektipäällikkö Kari Komi näkee (Yle 11.6.) taustalla politiikkaa eli ennusteella halutaan myös ohjata tulevaa kehitystä.

Maakuntiin tulee edelleen rakentaa teitä ja tieverkon kuntoa puolustaa, mutta Väyläviraston arviota on vaikea suoralta kädeltä kiistää. Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen varmasti vähentävät liikkumisen tarvetta.

Muitakin syitä voi olla. Esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksesta ja paine leikata erityisesti tieliikenteestä johtuvia kasvihuonepäästöjä voivat myös johtaa muutoksiin liikkumisessa. Yksityisautoilu, niin ajaminen kuin auton omistaminen, ei ilmastotietoisista nuorista tunnu enää niin hienolta kuin heidän vanhemmistaan. Äskettäin kerrottiin, että ajokortin hankkiminen heti täysi-ikäiseksi tultua ei kiinnosta kuten aikaisemmin. Helsingissä, jossa kaupungistuminen on pisimmällä, vain 28 prosenttia 18-vuotiaista on hankkinut ajokortin. Syitä tähän on varmaan muitakin, mutta trendi on näkyvissä.

Tieinvestoinnit ovat usein pitkäkestoisia ja kalliita. Kuluu vuosia siihen, että rahoituspäätöksen saanut tiehanke on ajokunnossa. Ennustuksia tarvitaan hukkainvestointien välttämiseksi.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi