Pääkirjoitus: Matkailu- ja muita koronarajoituksia syytä lieventää maltillisesti

Hallitus päätti keventää koronapandemian vuoksi määrättyjä matkustusrajoituksia keskiviikkona. Ensi maanantaina matkustaminen Suomen ja 28 maan välillä helpottuu. Rajoitusten lievennykset kohdistuvat Schengen-alueen maihin ja myös sen ulkopuolisiin maihin.

Suomen hallitus on linjannut, että matkustusrajoituksista päätettäessä mittarina pidetään todettujen koronavirustartuntojen määrää, joka saa olla enintään kahdeksan 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Suomen linja on siten tiukempi kuin useissa muissa koronan riivaamissa maissa. Tuota linjaa ei ole syytä kyseenalaistaa, sillä sen ansiosta korona on saatu pidettyä maassamme hyvin kurissa. Luonnollisesti myös maan sisällä toteutetut toimenpiteet ohjeineen ja määräyksineen ovat edesauttaneet koronan leviämisen ehkäisyssä.

Asteittainen rajoitusten purkaminen on perusteltua, koskivat ne sitten matkailua tai maan sisäisiä määräyksiä. Vanha sanonta maltti on valttia on kuitenkin hyvä ohjenuora päätöksiä tehtäessä.

Matkailuelinkeino luonnollisesti on tyytyväinen, kun matkustaminen Suomeen helpottuu. Myös moni suomalainen iloitsee matkustamismahdollisuudesta tähän saakka suljettuna oleviin ulkomaankohteisiin. On kuitenkin hyvä mieltää, ettei lomamatka koronapandemian aikana ehkä kuitenkaan vastaa sitä, mihin on aikaisempina vuosina totuttu.

Monissa maissa on tiukat rajoitukset, ja matkailija joutuu huomioimaan muun muassa maskipakon ja muut määräykset, jotka ovat omiaan latistamaan lomatunnelmaa.

Koronatilannetta seurataan luonnollisesti edelleen tarkasti, ja hallitus on kertonut olevansa valmis nopeastikin muuttamaan määräyksiään ja ohjeistuksiaan tilanteen niin vaatiessa. On tärkeää huolehtia siitä, ettei rajoitusten purkaminen anna väärää viestiä kansalaisille.

Koronapandemia ei suinkaan ole ohi, vaan edelleen on syytä noudattaa annettuja ohjeita muun muassa turvaväleistä ja hygieniasta.