Pääkirjoitus: Nuorten oma ääni kuuluviin myös laitoksissa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen yllätystarkastus Muhoksella sijaitsevaan Pohjolakotiin toi esiin suoranaisia laittomuuksia ja asukkaiden epäasiallista kohtelua. Samalla kävi ilmi, että aikaisemmilla viranomaisten valvontakäynneillä oli kuultu lähinnä työntekijöitä. Asukkaitakin oli jututettu, mutta henkilökunnan läsnäollessa, jolloin lapset ja nuoret eivät ole voineet kertoa huoliaan vapaasti.

Ongelmien ei tosin pitänyt tulla viranomaisille yllätyksenä, sillä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kiinnitti asiaan huomiota jo pari vuotta sitten, jolloin hän esitti koulukoteihin sijoitettujen lasten kuulemista.

Hallitus lupaa nyt parannuksia tilanteeseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi torstaina eduskunnassa, että sijaishuollon resursseja lisätään ja että lasten ja nuorten oikeuksia ja osallisuuttaan lisätään. Tarkastuskäynneille tulee kuulemisvelvoite ja myös nuorten valitusoikeudesta itseään koskevista päätöksistä pitää kertoa nykyistä paremmin.

Hyviä lupauksia, mutta on aiheellista kysyä, miksi niistä puhutaan vasta nyt. Koulu- tai lastenkoteihin sijoitettavat nuoret ovat kohdanneet elämässään paljon vaikeuksia. Kun yhteiskunta päättää ottaa heidän tilanteensa vastuulleen, tulee sen myös huolehtia siitä, että sijaishuollossa toimitaan laillisesti ja asianmukaisesti. Perusoikeudet kuuluvat myös lastensuojelulaitoksissa asuville.

Ongelmat paljastuivat, kun tarkastuksesta ei kerrottu etukäteen. Yllätysiskuja kannattaisi tehdä enemmänkin ja muillakin elämänaloilla. Esimerkiksi vanhustenhuolto ja kotihoito voisivat olla hyviä tarkastuskohteita.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi