Pääkirjoitus: Kotihoito saatava kuntoon – selitykset eivät enää kelpaa

Kotihoidossa oleva vanhus ei edelleenkään voi luottaa siihen, että hän saa ihmisarvoista kohtelua Eksotelta. Varmasti lähes kaikki saavat, mutta isoja vaikeuksia on edelleen.

Eksote on tarttunut moniin ongelmiin Eduskunnan oikeusasiamiehelle toissakesänä tehdyn kantelun takia. Yritystä ja tekoja on, tätä ei kukaan kiistä.

Aluehallintoviraston saamien kantelujen mukaan käyntejä on edelleen joko jäänyt tekemättä tai iltakäynti on tehty useampaa tuntia sovittua aiemmin.

Vaikka Eksote on lisännyt hoitajia kotihoitoon, lisääntyy kotihoidon asiakkaiden palvelutarve ilmeisesti sitäkin enemmän.

Eksoten mukaan rekrytointiongelmat hankaloittavat kotihoitoa edelleen.

Kotihoidon työntekijöiltä tulee viestiä, että sijaispulan takia työ on liian kiireistä, ennakoimatonta ja tuplavuorot rasittavat.

Vaikka kotihoidon henkilöstöpula vaivaa koko maata, ei Eksote eikä mikään muukaan taho voi vedota pulaan, jos kotihoito ei toteudu asiallisesti.

Aluehallintovirasto katsoo, että pulassa on käytettävä riittävästi ostopalveluita ja tarjottava kotihoidon sijaan joillekin hoivapaikkaa.

Eksote kouluttaa lähihoitajia oppisopimuskoulutuksella. Viimeiseen lähihoitajarekrytointiinkin oli tullut runsaasti hakemuksia. Hoitajapula ei tähän kuitenkaan lopu, etenkin, kun hoitajia tarvitaan kohta lisää hoivan hoitajamitoituksen tiukentumisen takia.

Eksote on ilmoittanut lisäävänsä hoivapaikkoja Imatran suunnalla. Mahdollisesti huonokuntoisimpia kotihoidettavia pystytään siirtämään hoivakotipaikoille.

Kunnat painostavat Eksotea säästöihin. Ikäihmisten palvelutarve kuitenkin kasvaa koko ajan.

Etelä-Karjalassa ja koko maassa on edessä verorahojen käytön priorisointi, jos kotihoito ja hoiva halutaan nostaa säälliselle tasolle. Tähän on vankat perusteet. Suomi käyttää ikäihmisten hoivapalveluihin huomattavasti vähemmän rahaa kuin muut Pohjoismaat.