Pääkirjoitus: Palkkatiedot voisi avata rajatusti luottamushenkilöiden käyttöön

Suomalaisten ansiot kerrotaan hyvin avoimesti, kun verohallinto vuosittain julkistaa edellisvuoden tulotiedot. Käytäntöä on arvosteltu, mutta sen avulla voidaan seurata, miten tulot yhteiskunnassa jakautuvat ja minkä verran tuloista maksetaan veroja.

Avoimuus ei kuitenkaan ulotu työpaikoilla maksettaviin palkkoihin asti. Ne ovat perinteisesti olleet salassa pidettävää tietoa, ellei palkansaaja itse ole halunnut tulostaan kertoa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistynyt hanke, jossa selvitetään, miten palkkatasa-arvoa voisi edistää sukupuolten välillä. Ministeriössä on arveltu, että palkkojen avoimuus vähentäisi palkkasyrjintää. Palkansaajien SAK:lle avoimuus kelpaa, mutta työnantajien EK:lle ei. Kumpikin perustelee näkökantaansa tutkimuksella. SAK:n kyselyssä kaksi kolmasosaa luottamushenkilöistä kannattaa palkkojen julkistamista, kun EK:n Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä kaksi kolmasosaa vastaajista vastusti tietojen avaamista.

On selvää, että palkkauksellisten epäkohtien korjaaminen on helpompaa, jos palkkoja ja työsuoritusta voidaan avoimesti vertailla. Toisaalta yhtä hyvin voidaan kysyä, onko yksityisen työntekijän ja hänen työnantajansa tekemä sopimus julkinen asia edes työpaikan sisällä. Työnantajapuolen mukaan kyse on perusoikeuksiin kuuluvasta yksityisyyden suojasta.

Vastakkaiset näkemykset voi yhdistää niin, että palkkatiedot luovutettaisiin, luottamuksella ja vaitiolovelvollisuudella, esimerkiksi luottamushenkilölle, joka voisi epäillyissä palkkasyrjintätilanteissa hyödyntää niitä. Paikallisen sopimisen edistäminen jo edellyttäisi suurempaa avoimuutta.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Luetuimmat