Pääkirjoitus: Lisää sujuvuutta opintielle

Moni koulutiensä päättävä on taas keväällä valintojen edessä. Joidenkin oppilaitosten osalta kevään yhteishaut ovat jo käynnistyneet.

Pari vuotta sitten oppilaitoksia alettiin kannustaa suosimaan ensikertaa hakevia. Valtion tavoitteena on nopeuttaa opiskelemaan ja työelämään pääsyä.
Opiskelijavalinnat ovat osa yliopistojen vaalimaa autonomiaa. Korkeakoulut voivat edelleen itse määritellä, kuinka suuri osa aloituspaik

oista varataan ensi kertaa hakeville. Osuus on joka tapauksessa merkittävä.
Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tekniikan koulutusohjelmien aloituspaikoista 60 prosenttia on varattu ensikertalaisille ja kauppatieteissä vastaava luku on 70 prosenttia.

Ensikertalaissääntö ei ole vielä näkynyt tuloksina. Etelä-Karjalassakin vain kolmasosa korkeakouluihin hakeneista pääsi viime syksynä sinne suoraan lukiosta tai ammattikoulusta. Lukema on valtakunnallisesti samaa tasoa.
Sen sijaan ensikertalaiskiintiön arvellaan lisänneen taktikointia ja välivuoden suosiota. Ennen ensimmäistä hakua moni nuori haluaa olla varma, että ala on itselle varmasti mieluinen.

Ensikertalaiskiintiö ei yksin riitä opintien silottamiseen. Pääsykokeen painoarvon vähentäminen on yksi keino. Se edellyttää kuitenkin koulu- ja yliopistomaailmalta vielä isoja mullistuksia.

Pitäisikö lukioissa jatkossa opettaa oppilaita tunnistamaan omat vahvuutensa? Tai pitäisikö yliopistoissa olla yleiset sisäänajovaiheet, ja erikoistuminen tapahtuisi vasta sisäänpääsyn jälkeen?

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi