Pääkirjoitus: Nuori, ota tilasi mediassa – Älä luovuta yhteiskunnallista keskustelua keski-ikäisille

Yläkoululaiset haluaisivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin nykyistä enemmän. Näin kertoo Sanomalehtien liiton teettämä tutkimus.

Kantar TNS haastatteli sitä varten melkein kuusisataa 13–15-vuotiasta nuorta. Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että päättäjien olisi tärkeää kuunnella nuorten mielipiteitä.

Samalla enemmistö kokee, ettei pysty vaikuttamaan. Vain kuudesosa vastaajista kokee päässeensä vaikuttamaan oman paikkakuntansa asioihin ja globaaleihin asioihin. Vielä pienempi osa ajattelee pystyvänsä vaikuttamaan koko Suomea koskeviin asioihin.

Yläkouluikäisten nuorten mielestä luontevin tapa vaikuttaa on sosiaalinen media. Sen jälkeen eniten vaikutetaan kertomalla tärkeistä asioista kavereille ja aikuisille sekä tekemällä arjessa pieniä valintoja.

Perinteisen median kautta vaikuttaminen tuntuu luontevalta vain 21 prosentille.

Tulos ei yllätä. Ei tarvitse kuin katsoa sanomalehtien mielipideosastoja ja miettiä, kenen ääni siellä kuuluu. On aina iloinen poikkeus, jos kirjoittaja on alle 30-vuotias, saati kouluikäinen.

Samaan aikaan yhä useampi nuori aikuinen pitää uutismediaa merkityksellisenä yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistämisessä.

On tärkeää, että mahdollisimman monet äänet kuuluvat yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Nyt alkava Sanomalehtiviikko innosti Taipalsaaren koululaisia kirjoittamaan Etelä-Saimaan mielipideosastolle. Toivottavasti pääsemme julkaisemaan kirjoituksia myös muista kouluista.

Sanomalehtien liiton sivuilla on opas, miten vaikuttaa median kautta. Siellä on myös neljä hyvää perusneuvoa niin nuorille kuin vanhoillekin mielipidekirjoittajille:

1) Kommentoi ajankohtaista aihetta.

2) Vaadi muutosta johonkin asiaan.

3) Nosta esiin joku asia, mistä mediassa ei puhuta.

4) Kannusta muitakin osallistumaan.

Media on toki vain yksi osa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Viime aikoina nuorten ääni on kuulunut voimakkaana esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelussa. Tammikuun puolivälissä pääkaupunkiseudun koululaiset järjestivät mielenosoituksen eduskuntatalon edessä, jossa vaativat aikuisilta ripeämpiä toimia. Se oli osoitus siitä, että nuorten vaikuttaminen ei jää vain sometykkäysten tasolle.

Kannattaa muistaa, että myös perinteinen media on edelleen hyvä väline monelle vaikuttamiselle.

Samalla sanomalehden tekijöiden pitää tietoisesti muistaa ottaa nuoria ja lapsia mukaan sisältöjen lähteiksi.

Oman haasteensa tähän tuovat nykyajan tiukat kuvauslupa- ja haastattelukäytännöt. Esimerkiksi koulut edellyttävät vanhemmilta usein kirjallista suostumusta, ennen kuin päästävät toimittajan haastattelemaan alaikäisiä.

Tekemällä eettistä, hyvää journalismia media voi osoittaa kunnioittavansa alaikäisiä lähteinä.

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi