Kutilan kanavan hintalapuksi arvioidaan Lappeenrannan osalta 2,5 miljoonaa, sama lasku Taipalsaarelle

Savitaipaletta ja Lemiä kaavaillaan Kutilan kanava -yhtiön vähemmistöosakkaiksi.

Janne Lehtonen

Kutilan kanavan toivotaan auttavan Pien-Saimaan vedenlaadun kohentamisessa. Kuvituskuva.
Kutilan kanavan toivotaan auttavan Pien-Saimaan vedenlaadun kohentamisessa. Kuvituskuva.

Kutilan kanavan rakentaminen tarkoittaisi tuoremman arvion mukaan Lappeenrannan kaupungille 2,5 miljoonan euron investointeja vuosina 2021–2023. Samansuuruista laskua tarjotaan Taipalsaarelle.

Kanavahankkeen kokonaisbudjetiksi on tällä hetkellä arvoitu 15 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitusosuus olisi kaksi kolmasosaa. Rahoitusneuvottelujen käynnistämiseksi hankkeeseen osallistuvilta kunnilta tarvitaan sitoumukset.

Lappeenrannan ja Taipalsaaren tulisi kummankin varata vuosien 2022–23 investointiohjelmiinsa 2,25 miljoonaa euroa hanketta varten. Näiden lisäksi Savitaipaleen ja Lemin osuudeksi on laskettu yhteensä puoli miljoona euroa.

Osakeyhtiön pääomaksi puoli miljoonaa

Hankkeen toteuttajaksi ja hallinnoijaksi on kaavailtu voittoa tavoittelematonta osakeyhtiötä. Kutilan kanava -yhtiön pääosakkaat olisivat Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta. Vähemmistöosakkaiksi esitettäisiin Savitaipaleen ja Lemin kuntia.

Yhtiön pääomaksi on esitetty puolta miljoonaa euroa, josta Lappeenranta ja Taipalsaari investoisivat molemmat 225 000 euroa. Savitaipale ja Lemi vastaisivat jäljelle jäävästä 50 000 eurosta, johon maakuntaliitto mahdollisesti osallistuisi.

Kanavan vuotuisista käyttökustannuksista ei ole vielä arviota. Vertailukohdaksi on esitetty Kouvolan Kimolan kanavaa, jossa käyttökustannuksiksi on arvioitu 100 000 euroa vuotta kohden.

Rahoituspäätös kesän jälkeen

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti maanantaina jatkaa hankkeen selvitystyötä ja tulee käsittelemään yhtiön perustamisesitystä sekä Kutilan kanavan investoinnin rahoittamista elokuussa 2020.

Kanavan tavoitteena on sujuvoittaa vesiliikennettä. Kanavan yhteyteen on suunniteltu pumppaamoja, joilla on tarkoitus kohentaa vedenlaatua siirtämällä vettä Suur-Saimaasta Pien-Saimaaseen.

Kanavan on arvioitu kasvattavan vuotuisia matkailutuloja 679 000 eurolla ja Lappeenrannan verotuloja noin 40 000 euroa.

Kommentoidut