Konstunrannan rantarakentamista vastustanut kuntalaisaloite raukeaa Taipalsaarella, koska asemakaavoitus menee uusiksi

Alueen asemakaavoitus käynnistetään uudelleen. Aloitteen tekijät voivat aikanaan lausua mielipiteensä kaavaehdotuksesta.

Kai Skyttä

Konstun ranta-alueen mahdollista rakentamista harkitaan joka tapauksessa uudelleen, joten asiaa koskenut kuntalaisaloite ei johda jatkotoimiin.
Konstun ranta-alueen mahdollista rakentamista harkitaan joka tapauksessa uudelleen, joten asiaa koskenut kuntalaisaloite ei johda jatkotoimiin.

Lähes 250 taipalsaarelaisen mielipide Konstun ranta-alueen rakentamatta jättämisestä ei johda jatkotoimiin. Asia tulee esiin alueen uudelleen käynnistetyn asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin mahdollista rantarakentamista harkitaan tuoreimman tiedon pohjalta.

Alkukesästä tehdyn kuntalaisaloitteen allekirjoitti 332 henkilöä, joista 248 oli taipalsaarelaisia. Allekirjoittajat vetosivat kuntaan, jotta Konstun alueen ranta säilyisi virkistyskäytössä, eikä sitä pirstottaisi uusilla omarantaisilla pientalotonteilla.

Konstunrannan asemakaavamuutos jäi vahvistamatta, koska alueelta löytyi uusia viitasammakkoesiintymiä. Suojellun lajin vuoksi kaavaa oli pitänyt muuttaa jo yhden kerran aikaisemmin.

Luetuimmat