Kaakkois-Suomen ELY: Kutilan kanavan ja pumppaamojen rakentamisesta ei merkittäviä ympäristövaikutuksia

Taipalsaaren Kutilan kanavan rakentamiseen ei tarvita ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (yva). Näin toteaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) maanantaina antamassaan päätöksessä.

ELYn mukaan kanavan ja pumppaamojen rakentamisesta ei todennäköisesti aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, kun otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne.

Etelä-Karjalan liiton ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen kertoi Etelä-Saimaalle viime viikolla, että ELYn päätös määrittää Pien-Saimaan ja Suur-Saimaan yhdistävän kanavan valmistelun lähitulevaisuutta.

Kun ELY nyt päätti, ettei yvaa tarvita, kanavahankkeen lupaprosessissa noudatetaan vesilain mukaista arviointimenettelyä. Samalla kanavan yksityiskohtainen suunnittelu voidaan aloittaa.

Jos ELY olisi vaatinut yvan laatimista, kanavan suunnitteluprosessi olisi Vaittisen arvion mukaan pidentynyt vuoden verran.

Uuden vesiyhteyden lisäksi Kutilan kanavahankkeella pyritään parantamaan myös vedenlaatua Maavedellä muuttamalla vesistön virtauksia. Kanavan hinta-arvio on 14 miljonaa euroa.

Kommentoidut