Muistokirjoitus: Tarmo Okkola

Muistokirjoitus: Tarmo Okkola

Karjalan Keksijät ry:n aktiivi ja hallituksen jäsen Tarmo Okkola kuoli äkillisesti sairauskohtaukseen 21.7.2018. Hän oli syntynyt Luumäellä 13.3.1961. Tarmolla olisi vielä ollut paljon arvokasta annettavaa keksimisen ja tuotekehittelyn piirissä.

Okkola oli suorittanut huoltoasentajan tutkinnon ammattioppilaitoksessa Kouvolassa ja työskennellyt sen jälkeen useissa yrityksissä ennen oman yrityksen Prototyyppisuunnittelu Okkola Tarmo perustamista vuonna 2000. Monipuolista työkokemusta oli kertynyt muun muassa Ruotsin Kalixista, varaosien välityksestä USA:sta, autonhuoltoalalta, autosähköasennuksista ja yrittäjänä toimiessaan vika- ja kehityspalveluista yrityksille.

Okkola oli taitava ongelmanratkaisija eli problem solver. Samalla hän oli nimensä mukaisesti käsittämättömän tarmokas. Tämän tiesivät Luumäen alueen yritykset, minkä vuoksi Okkola saapui toisinaan keksijöiden iltakokoukseenkin suoraan työmaalta.

Tekniset laitokset tarvitsivat pikaista apua koneiden ja laitteiden saamiseksi toimintakuntoon ja silloin haettiin Tarmoa avuksi. Tarmo Okkola oli asenteiltaan ja osaamiseltaan tyypillinen keksijä. Hänellä oli runsaasti ideoita pohdittavaksi ja kehitettäväksi sekä ratkaisuja jo esiintyneisiin ongelmiin.

Monet hänen vireillä pitämänsä kehiteltävät asiat liittyivät yhteisen hyvän edistämiseen. Energiantuotanto, energiatehokkuus ja biomassan hyödyntämiseen tarkoitetut tekniset laitteet olivat hänellä merkittävänä kiinnostuksen kohteena. Tästä esimerkkeinä ovat Tarmo Okkolan panostus biodieselprojektin laitteiston kehittämiseen, aurinkoenergian talteenottoon ja loppuprosesseihin kytkeytyvän stirling-moottorin optimointi- ja kehityshankkeisiin.

Tarmolla oli selkeä kokonaisuusnäkemys siitä, mitä tulisi tehdä ja saada aikaan.

Karjalan Keksijät jää kaipaamaan Tarmo Okkolaa miellyttävänä ja osallistuvana keksijätoverina. Häntä jäävät lähimpinä kaipaamaan vaimo Luumäellä ja Helsingissä opiskeleva tytär.

Juhani Juopperi

Kirjoittaja on Karjalan Keksijät ry:n puheenjohtaja.