Kaupallinen yhteistyö | Saimaan ammattiopisto Sampo

Erilaiset lähtökohdat, sama päämäärä – Saimaan ammattiopisto Sampon puualalta valmistuu vahvoja ammattilaisia

Saimaan ammattiopisto Sampossa perinteiset ammatit modernisoidaan tähän hetkeen. Puusepän työssä teknologia on jo osa tuotantoprosessia. SAHALLE-koulutusohjelma tarjoaa eturivipaikan saha-alan monipuoliselle ammattilaiselle – opinnot suoritetaan pääosin yhteistyöyrityksissä.

UPM / Annika Vesterinen

UPM-Kymmenen Kaukaan saha on Stora Enson Honkalahden sahan ohella merkittävä työssäoppimisympäristö tuleville sahaprosessinhoitajille.
UPM-Kymmenen Kaukaan saha on Stora Enson Honkalahden sahan ohella merkittävä työssäoppimisympäristö tuleville sahaprosessinhoitajille.

Moderni käsityöläinen

– Nyt tarvitsee tehdä jotain ihan muuta!

Ohjelmistotekniikan insinöörin Markus Horttanaisen mielessä oli jo jonkin aikaa kytenyt idea yhdistää kädentaitoharrastukset ja tietotekniikka. Työpäivät kuluivat ohjelmistojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä, oman alan töissä, vapaa-ajalla hän tarttui usein siveltimeen. Kun silmiin osui Saimaan ammattiopiston puusepän koulutusmahdollisuus, Markus kiinnostui.

– Olen koko ikäni elektroniikan kiinnostuksen ohessa piirtänyt ja maalannut, käynyt kursseja eri tekniikoita oppiakseni, Markus kertoo.

– Olen opetellut käyttämään ompelukonettakin ja tehnyt pieniä käsitöitä.

CNC-jyrsimen ohjaustietokoneella suunnitellaan ja piirretään työstettävä kappale sekä simuloidaan jyrsinterien liikeradat, puusepän ammattitutkintoa suorittava Markus Horttanainen kertoo.
CNC-jyrsimen ohjaustietokoneella suunnitellaan ja piirretään työstettävä kappale sekä simuloidaan jyrsinterien liikeradat, puusepän ammattitutkintoa suorittava Markus Horttanainen kertoo.

Puusepän ammatti oli Markuksen mielikuvissa samanlainen kuin suurimmalla osalla meistä. Pieni verstas, jossa lastut lentävät, kun puuta kaiverretaan taltalla. Yllätys oli suuri, kun opinnot alkoivat - kuinka paljon puusepän työssä voikaan hyödyntää uutta teknologiaa.

– Taustani sopi koulutukseen paremmin kuin osasin kuvitella. CNC-jyrsin, laserleikkuri ja 3D-tulostin ovat kaikki tietokoneohjattavia. Aiempi työkokemukseni olikin todella hyödyllinen.

Markus suoritti ensin puusepän perustutkinnon. Tällä hetkellä hän opiskelee ammattitutkintoa.

– Yrittäjyysnäkökulma tulee ammattitutkinnossa vielä paremmin esille.

Puusepän työssä yhdistyy monta hänelle tärkeää asiaa. Oma kädenjälki näkyy valmiissa tuotteessa.

– Ensin ideoin paperille, sitten siirrän idean tietokoneelle 3D-mallinnusohjelmaan. Idea konkretisoituu ja tuotetta voi tarkastella. Kun lopulliset mitat hahmottuvat, kustannuslaskelma materiaaleista antaa suunnan valmiin tuotteen hinnalle.

Puusepän koulutuksessa sirkkelit ja tietokoneohjatut laitteet ovat kaikki opiskelijoiden käytettävissä oman mielenkiinnon mukaan. – CNC-jyrsin on kätevä apu tarkoissa tekstin ja logon kaiverruksissa, Markus esittelee.
Puusepän koulutuksessa sirkkelit ja tietokoneohjatut laitteet ovat kaikki opiskelijoiden käytettävissä oman mielenkiinnon mukaan. – CNC-jyrsin on kätevä apu tarkoissa tekstin ja logon kaiverruksissa, Markus esittelee.

Varsinainen puuntyöstö alkaa raakalankun mittauksella ja höyläyksellä.

– Kaiverrukset voi tehdä CNC-jyrsimellä ja viimeistellä käsin uniikin käsityöleiman saamiseksi. Varsinkin tekstien ja logojen tekeminen sujuu tietokoneen avulla nopeammin ja tarkemmin, hän jatkaa.

– Sen sijaan perinteisten työvälineiden monipuolinen hyötykäyttö vaatii vielä lisää kokemusta.

Markusta ohjaa vahva tahtotila oppia hyödyntämään eri materiaaleja.

– Ideaalitilanne olisi, että työskentelisin alalla ja työn ohessa tekisin myös itse. Esimerkiksi taidetta eri materiaaleista tilaustöiden lisäksi, hän miettii tulevaisuutta.

Asiakastöitä tilauksesta, yhdessä

Markus oli perustamassa opiskelijakollegoiden kanssa Karelian Wood Studio -osuuskuntaa. Hyvä yhteishenki ja tahto oppia yritystoimintaa saivat aikaan erinomaisen alustan asiakastöille. Osuuskunta ei kilpaile paikallisten puuseppien kanssa, vaan opiskelijat auttavat tarpeen mukaan yrittäjiä isommissa projekteissa. Hyöty on molemminpuolista.

– Olemme saaneet luvan käyttää koulun tiloja kaksi vuotta valmistumisemme jälkeenkin. Opettajat tukevat ja kannustavat yrittäjyyteen hienolla tavalla.

Sahaprosessinhoitajan monipuoliseen ammattiin tekemällä oppien

Puulla on aina ollut paikka Anne Kontusen sydämessä. Kaupanalan töiden ohessa hän tiesi, että tulee joskus vielä työllistymään puualalla. Puusepäksi valmistuttuaan kymmenen vuotta sitten hän on sivutoimenaan valmistanut esimerkiksi piensisustustuotteita tilaustöinä.

– Olen aina nikkaroinut jotain. Saimaan ammattiopiston SAHALLE-koulutuksen myötä avautui erilainen mahdollisuus työskennellä puualalla.

Anne Kontunen valmistuu vuoden kuluttua sahaprosessinhoitajaksi. Tällä hetkellä hän on kesätöissä Stora Enson Honkalahden sahalla, tasaamossa.
Anne Kontunen valmistuu vuoden kuluttua sahaprosessinhoitajaksi. Tällä hetkellä hän on kesätöissä Stora Enson Honkalahden sahalla, tasaamossa.

Anne aloitti viime syksynä teoriaopinnot. Nyt hän jatkaa kesätöillä ensimmäistä työssäoppimisjaksoa Stora Enso Honkalahden sahan tasaamolla. Työskentely on itsenäistä ja vaatii prosessin ymmärrystä. Puutavara lajitellaan ja pakataan laadun sekä mittojen mukaan. Eri työpisteillä on kaikilla tarkat omat tehtävänsä – kuten kaikissa sahan toiminnoissa.

– Vaikka työ on mekaanisesti samanlaista, jokainen päivä on silti erilainen. Eri puumateriaalit vaikuttavat tekemiseen.

Sahalaitokset mukana suunnittelemassa koulutusta

Saha-alan opinnot toteutetaan käytännönläheisesti. Ensimmäisen lukukauden teoriaosuuden jälkeen opiskelu siirtyy työn kautta oppimiseen sahalaitoksille.

UPM-Kymmene Kaukaan sekä Stora Enso Honkalahden sahat ovat olleet vahvasti mukana koulutuksen suunnittelusta saakka, myös koulutuksiin hakevien haastatteluissa.

– Saha-ala on osa laajaa metsäteollisuuden kokonaisuutta. On tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia metsästä valmiiksi puutuotteeksi asti, jotta tietää mitä tuotteen laadulta vaaditaan ja kuinka siihen voi itse vaikuttaa, kertoo Antti Waajakoski, UPM-Kymmene Kaukaan sahan johtaja.

UPM / Annika Vesterinen

– Pääsemme tutustumaan opiskelijoihin jo heidän harjoittelunsa aikana sekä opiskelijat pääsevät tutustumaan meidän toimintaamme, Antti Waajakoski, UPM-Kymmene Kaukaan sahan johtaja kiittelee yhteistyötä.
– Pääsemme tutustumaan opiskelijoihin jo heidän harjoittelunsa aikana sekä opiskelijat pääsevät tutustumaan meidän toimintaamme, Antti Waajakoski, UPM-Kymmene Kaukaan sahan johtaja kiittelee yhteistyötä.

Opinnot ovat antaneet hyvin todenmukaisen kuvan työskentely sahalla.

– Teoriatunneilla tuotantoprosessit on käyty todella hyvin läpi. Ennen työssäoppimisjaksoja kävimme myös tutustumassa sahoihin, Anne kiittelee. – Opittavaa on paljon, mutta opettajat ja työkaverit sahalla ovat ohjaamassa ja kannustamassa.

Monipuoliset työtehtävät tulevat hyvin tutuiksi kolmen työssäoppimisjakson aikana. Tavoite on suorittaa jaksoja molemmissa tehtaissa.

– Koulutuksen aikana opiskelija pääsee opiskelemaan useamman työtehtävän ja näin mahdollistaa itselleen monipuolisemman uran saha-alalla, Antti Waajakoski jatkaa.

Annen tavoitteena on valmistua vuoden kuluttua ja työllistyä alalle. Nyt hän odottaa opintojen jatkumista.

– Sahalaitoksella on paljon erilaisia työtehtäviä. Saa nähdä, mitä pääsen oppimaan syksyllä!

Vielä on aikaa – hae koulutuksiin 31.5. mennessä!

SAHALLE koulutusohjelma
- puuteollisuuden perustutkinto: sahaprosessinhoitaja
- toteutetaan yhdessä UPM:n Kaukaan ja Stora Enson Honkalahden sahojen kanssa

PUUSEPÄN koulutusmahdollisuudet
- puuteollisuuden perustutkinto
- puuteollisuuden ammattitutkinto

Sampo_tunnus.jpg


http://www.edusampo.fi/

SE_Color_Standard_clearspace.jpgUPM_Company-Logo_RGB.jpg