Kaupallinen yhteistyö | Psykoterapiakeskus Vastaamo

Nykyaika vaatii meiltä reippautta, tehokkuutta ja itsenäisyyttä, vaikka psykoterapeutin mukaan se juuri on tehotonta ja kuluttavaa – ”On hirveän traagista, jos yritämme pärjätä vain yksin”

Ihminen tarvitsee toista ihmistä kasvaakseen ja kehittyäkseen. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen ei ole heikkoutta vaan viisautta, sanoo Lappeenrannan Psykoterapiakeskus Vastaamon psykoterapeutti Jari Sokura.Psykoterapiassa
keskeistä on asiakkaan ja terapeutin välinen luottamus. Ilman sitä asiakkaan
voi olla mahdotonta antaa tunteilleen sijaa, sanoo Lappeenrannan
Psykoterapiakeskuksen psykoterapeutti Jari Sokura.
Psykoterapiassa keskeistä on asiakkaan ja terapeutin välinen luottamus. Ilman sitä asiakkaan voi olla mahdotonta antaa tunteilleen sijaa, sanoo Lappeenrannan Psykoterapiakeskuksen psykoterapeutti Jari Sokura.

Ilo pintaan, vaikka sydän märkänis. Psykoterapiakeskus Vastaamon psykoterapeutti Jari Sokura pitää perinteistä sanontaa nykyaikana turhana, jopa haitallisena.

Se kun kuvastaa mentaliteettia, joka aiheuttaa yhä edelleen monelle ihmiselle kärsimystä, yksinäisyyttä, ahdistustakin.
– Ajatellaan, että täytyy olla reipas, tehokas, itsenäinen, pärjäävä. Ja että olisi jotenkin häpeällistä kurottua toista ihmistä kohti ja tunnustaa tarvitsevansa apua.
– Todellisuudessahan se on ihan hirveän traagista, jos yritämme pärjätä vain yksin tässä elämässä. Se voi olla myös yksi masentuneisuuden lähde, Sokura miettii.

Miksi sitten ajattelemme näin, vaikka se aiheuttaa meille pahaa oloa? Sokuran mukaan yksi syy saattavat olla sotavuodet, joiden taakkaa kannamme edelleen. Sotien jälkeen Suomella ja suomalaisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin selviytyä: rakentaa hajalle revitty maa ehjäksi.

Jälleenrakennuksen tuloksen saatiin kyllä ehjiä taloja ja kyliä, mutta ihmiset jäivät repaleisiksi.
– Tunteille tai heikkoudelle ei yksinkertaisesti ollut sijaa, kun piti vain toimia ja tehdä. Tätä mallia me edelleen toistamme, vaikka se on väärin ja aiheuttaa pahoinvointia. Sitä vain siirretään arjessa sukupolvelta toiselle pysähtymättä ajattelemaan. Se ei tietenkään ole kenenkään syy.

Vastaamo, Sokura (2 of 4) digi.jpg

Kukaan ei kehity tyhjiössä

Ihminen tarvitsee toista ihmistä ennen muuta kasvaakseen ja kehittyäkseen ihmisenä, ymmärtääkseen ja kohdatakseen tunteitaan ja oppiakseen elämään niiden kanssa.

Ihminen on yhteisöllinen, vaikka nyky-yhteiskunnassa painotetaan toisenlaisia arvoja, Sokura sanoo.
– Me tarvitsemme ympärillemme ihmisiä, jotka sietävät meitä, arvostavat erillisyyttämme, kunnioittavat tunteitamme. Antavat meidän olla sellaisia kuin olemme heikkouksinemme ja vahvuuksinemme. Silloin syntyy eheyttä ja ihmisyyttä.

Lapsena olemme jo lähtökohtaisesti avuttomia ja riippuvaisia toisesta, mutta aikuisena yksilökeskeisessä kulttuurissa ikään kuin hylkäämme tämän ajatuksen täysin.

Ääripäät tekevät sitä kuitenkin näkyväksi: janan toisessa päässä on ihminen, joka itkee itkunsa yksin ja sinnittelee itsekseen ja toisaalla ihminen, joka tukahduttaa oman elämänsä ja ripustaa oman minuutensa toisen varaan.
– Aikuisuuteen kuuluu suhteellinen itsenäisyys, niin sanottu kypsä riippuvuus. Silloin ihminen tietää, että voi tarvita apua ja saa sitä, mutta hän ei ole velkovalla tavalla riippuvainen toisesta ihmisestä, Sokura kuvailee.

Vastaamo, Sokura (1 of 4) digi.jpg

Vanhoille kokemuksille uusia merkityksiä

Jos omien tunteiden näyttäminen, kohtaaminen ja käsittely tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta, psykoterapiassa sen voi tehdä turvallisesti.

Sokura painottaa terapiassa kokemusta turvallisuudesta ja luottamuksesta. Ilman niitä asiakkaan voi olla vaikeaa antaa tunteilleen sijaa, tuoda ne näkyviksi, kohdatuiksi ja hyväksytyiksi.
– Aika usein vastaanotolle tullaan ensiksi sillä odotuksella, että asiantuntija antaa rationaalisen selityksen ongelmille. Että kun niille saa jonkun nimen ja vaikka teoreettisen selityksen, niin ne ratkeavat kuin itsestään. Se kyllä auttaa, mutta jatkotyöskentely on silti tarpeen. Ihmisen minuus kehittyy elämyksellisten kokemusten kautta suhteessa toisiin.
– Vasta, kun luottamus syntyy ja aletaan työskennellä tunteiden kanssa, alkaa tapahtua. Se voi olla kivuliasta ja se on työlästä, mutta ehdottomasti kannattavaa.

Konkreettisimmillaan ihminen saa psykoterapiassa määritellä itseään ja kokemuksiaan uudestaan.
– Esimerkiksi koulukisaamisen vuoksi ihminen voi tuntea, ettei voi luottaa keneenkään, eikä ainakaan saa näyttää tunteitaan. Tämä jo lapsuudessa opittu malli voi aiheuttaa ongelmia aikuisena vaikkapa omassa parisuhteessa. Psykoterapiassa saa turvallisen, uuden kokemuksen siitä, että tunteet ovat hyväksyttäjä ja voi tehdä uuden tulkinnan itsestään sekä maailmasta, Sokura sanoo.

Vastaamo, Sokura (3 of 4) digi.jpg

Terapeutti, joka välittää

Tunteet liittyvät myös psykoterapeutin ja asiakkaan väliseen kanssakäymiseen.

Psykoterapeutti on asiantuntija, mutta ennen kaikkea ihminen, Sokura painottaa. Siksi terapiassa ammattilaisen ja autettavan välille syntyy parhaimmillaan aitoihin tunteisiin perustuva ihmissuhde.
– Se on toki epätasa-arvoinen siinä mielessä, että terapeutti ei kerro omista asioistaan. Se on silti ehdottomasti ihmissuhde, jossa terapeutti on läsnä vaikuttavana, vastuullisena, tuomitsemattomana ihmisenä, joka myös itse oppii ja vaikuttuu vuorovaikutuksen toisena osapuolena. Osapuolet resonoivat keskenään. Se voi olla ensimmäinen kerta, kun ihminen saa olla juuri mitä hän on.
– Joskus asiakas sanoo, että ethän sinä minusta oikeasti välitä, vaan olet vain ammattilainen. Asiakkaalle saattaa ymmärrettävästi olla pelottavaa todeta terapeutin välittävän aidosti, koska tuolloin joutuu itse kohtaamaan omat tunteensa sekä kyseenalaistamaan omia juurtuneitakin käsityksiään tavastaan olla ja kohdata toiset ihmiset ja ympäristö. Se on kuitenkin olennainen osa paranemisprosessia, Sokura huomauttaa.

Psykoterapiakeskus Vastaamo

* Psykoterapiakeskus Vastaamo tarjoaa psykoterapiaa ilman lääkärin lähetettä ja jonotusta. Ajan saa usein jopa samalle päivälle.

* Lappeenrannan toimipiste on muuttanut ja palvelee uusissa tiloissa Lappeenrannan sataman läheisyydessä, osoitteessa Kipparinkatu 1, Lappeenranta.

* Lappeenrannan Vastaamon toimipisteessä työskentelee yhteensä kymmenen psykoterapeuttia ja työnohjaajaa. Asiakas voi saada paikasta riippumatta apua myös videovastaanoton ja verkkoneuvonnan kautta.

* Lappeenrannan lisäksi Vastaamolla on 20  toimipistettä eri puolilla Suomea.

Psykoterapiakeskus Vastaamo

psykoterapiakeskus_logo.jpg