Heikintalon vaikutuksista julkaistiin opinnäytetyö

Sosionomiopiskelijat selvittivät Heikintalon vaikutuksia tammikuussa.
Sosionomiopiskelijat selvittivät Heikintalon vaikutuksia tammikuussa.

Heikintalolla pidettiin 17. tammikuuta opinnäytetyön julkistamistilaisuus, johon osallistui parikymmentä henkilöä. Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Ella, Irene ja Sini tekivät opinnäytetyön osallisuutta ja työllistymistä edistävän yhdistyksen, Heikintalo-toiminnan, vaikuttavuudesta.
Opinnäytetyössä tutkittiin sitä, miten Heikintalon toiminnallisen päivän kokemukset vaikuttivat Heikintalon toimintaan osallistuvien sosiaaliseen hyvinvointiin. Tuloksista käy selvästi ilmi seuraavaa: Heikintalon toiminta tukee ja edistää toimintaan osallistuvien arkea sekä osallisuutta.
Heikintalon kaltaiselle toiminnalle on kysyntää. Toimintavuosiensa aikana Heikintalo on vakiinnuttanut asemansa lappeenrantalaisena kolmannen sektorin toimijana ja osana kansalais- ja vertaistoimijuuden verkostoa. Toiminta on mielekästä, monipuolista ja maksutonta, jonka ansiosta toimintaan osallistuminen on helppoa. Heikintalon monimuotoisuus ja jatkuva kehitys ovat valttikortti sen toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa.