Zontat LUMA-keskus Saimaan vieraina

Kuvassa LUMA-ohjaajat Rosa ja Tiina vetävät tiededemoa esimerkkinä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian pariin innostavasta kerhosisällöstä.
Kuvassa LUMA-ohjaajat Rosa ja Tiina vetävät tiededemoa esimerkkinä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian pariin innostavasta kerhosisällöstä.

Lappeenrannan ja Imatran Zonta-kerholaiset vierailivat LUT-yliopistolla tutustumassa LUMA-keskus Saimaan toimintaan.

ZAU-kampanjassa (Zonta Antaa Uskallusta) kerholaiset keräävät varoja tyttöjen tiede- ja teknologiakerhotoimintaan, jota valtakunnallinen LUMA Suomi -verkosto on mukana toteuttamassa. Tarkoitus on toteuttaa vähintään 100 kerhoa ja tavoittaa näin noin 1 000 10—12 vuotiasta tyttöä.

Tavoitteena on kiinnostavalla kerhotoiminnalla rohkaista ja kannustaa tyttöjä valitsemaan nykyistä enemmän matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja tulla työelämän vaikuttajiksi näille aloille. Ammatit ovat edelleen erittäin sukupuolittuneet, eikä palkkatasa-arvoakaan saavuteta muutoin kuin naisten omilla opinto- ja ammattivalinnoilla.

Vierailu LUMA -keskuksessa vakuutti zontat, että matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelua voi lähestyä muutoinkin kuin paperinmakuisella kaavojen pyörittelyllä.

Toiveissa on saada muutama kerho myös tänne Etelä-Karjalaan.