Kanat ja lehmät vievät villieläinten tilan — Ihmisen toiminta on romahduttanut eläinten määrän sadassa vuodessa

Selkärankaisten eläinten yhteenlaskettu elopaino on laskenut jopa 58 prosenttia 1970-luvun jälkeen.

Juha Rika

Sarvikuono, jääkarhu, tiikeri ja vuoristogorilla ovat uhanalaisia eläimiä, joiden populaatiot kutistuvat jatkuvasti ihmisen toiminnan takia.
Sarvikuono, jääkarhu, tiikeri ja vuoristogorilla ovat uhanalaisia eläimiä, joiden populaatiot kutistuvat jatkuvasti ihmisen toiminnan takia.

Sukupuuttoon kuolemisen tahti on kiihtynyt selkeästi sadan viime vuoden aikana. Eliölajien häviäminen on aina ollut osa elämää maapallolla, sillä jokainen eliölaji kuolee aikanaan sukupuuttoon.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN arvioi, että normaaleissa oloissa sukupuuttoon kuolee vuodessa 0,1 eliölajia miljoonaa lajia kohden. Nykyinen sukupuuttotahti on kuitenkin sata tai jopa kymmentuhatkertainen normaaliin nähden.

Monien vielä olemassa olevien lajien yksilömäärät ovat samaan aikaan rajusti vähentyneet. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan selkärankaisten eläinten biomassa eli yhteenlaskettu elopaino on laskenut jopa 58 prosenttia 1970-luvun jälkeen.

Syitä eläinten määrän laskuun on monia. Ihmisen kädenjälki voidaan kuitenkin nähdä kaikkien merkittävimpien syiden taustalla.

Yksi isoimmista tekijöistä on eläinten elinympäristöjen katoaminen. Eläimet joutuvat kamppailemaan tilasta ihmisten kanssa samalla, kun ihmispopulaation määrä kasvaa huimaa vauhtia. Kaivosteollisuus, maatalous, padot, liikennejärjestelyt, rakentaminen ja turismi johtavat tilanteeseen, jossa eläimille ei yksinkertaisesti riitä tilaa tai ravintoa.

Kestämätön metsästys uhkaa tuhota eliölajeja monin paikoin ympäri maailmaa.
Eläimiä saatetaan tappaa esimerkiksi viljelysmaiden tieltä tai ainoastaan huvin vuoksi.

Muovijäte ajaa sukupuuttoon

Saasteet ovat jatkuvasti suurempi ympäristöongelma. IUCN:n mukaan meriin ajautuva muovijäte on ajanut monet lajit sukupuuton partaalle.

Lisäksi liiallinen kalastus on romahduttanut lähes kaikki kaupallisen pyynnin kohteena olevat valtamerten kalakannat. Esimerkiksi Pohjois-Atlantin turskakanta on pienentynyt merkittävästi sadan viime vuoden aikana.

Kerran kadonneita lajeja ei enää saada takaisin. — Heikki Simola

Liikenteen päästöt ja maanviljelyksessä käytettävät kemikaalit lisäävät ekosysteemin saastekuormaa, ja uusille alueille levittäytyvät vieraslajit horjuttavat monen alkuperäisen lajin tilaa.

Merien lämpeneminen taas on yksi merkittävimmistä syistä korallien ahdinkoon. Koralliriuttojen läheisyydessä elää suuri määrä erilaisia eläimiä. Jos korallit kuolevat, koko ekosysteemi tuhoutuu. Tämä voi ajaa suuren määrän lajeja sukupuuttoon.

Karjatalous pienentää elinalueita

Kun luonnonvaraisten eläinten määrä on laskenut, muutamien lajien biomassa on kasvanut valtavasti.

— Vaikka jotkin tuotantoeläimet voivat elää yhdessä luonnonvaraisten eläinten kanssa, karjan kasvattamisen massiivinen kasvu jälkiteollisena aikana on tapahtunut luonnonvaraisten eläinten kustannuksella, toteaa Rosie Cooney kansainvälisestä luonnonsuojeluliitosta sähköpostivastauksessaan.

Suuria maa-alueita on muutettu karja- ja siipikarjatalouden tarpeisiin, mikä pienentää muiden eläinten elinalueita. YK:n tilastojen mukaan lähes 80 prosenttia kaikesta maatalouden pinta-alasta on eläinten laiduntamisen ja niiden rehun kasvattamisen käytössä.

Megafauna häviämässä

Ihmisen aiheuttamat sukupuutot eivät kuitenkaan ole uusi ilmiö. Aina kun Homo sapiens on levittäytynyt uudelle alueelle, suuret maaselkärankaiset ovat alkaneet kuolla siellä sukupuuttoon. Suurin osa niin kutsutusta megafaunasta on jo hävinnyt maapallolta.

— Isot eläimet saavuttavat sukukypsyyden hitaasti ja usein synnyttävät vain yhden poikasen kerrallaan. Pienikin metsästyspaine riittää ajamaan tällaisen lajin sukupuuttoon, sanoo ympäristötieteen dosentti Heikki Simola.

Monet jäljellä olevista megafaunalajeista ovat edelleen sukupuuton partaalla, vaikka tilanne jo tiedostetaan.

Samaan aikaan myös monet pienemmät ja vaikeammin huomattavissa olevat lajit katoavat maailmasta.

— Sukupuutto on lopullinen ilmiö. Kerran kadonneita lajeja ei enää saada takaisin, Simola sanoo.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.