Kaupunginteatteri osallistuu tarvittaessa isolla porukalla tuleviin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksiin — Lautakunta voi kutsua näyttelijöiden ja teknisen henkilöstön edustajan paikalle

Lautakunta päätti mahdollisuudesta kutsua edustajat keskiviikon kokouksessa.

Mika Strandén

Kaupunginteatterin henkilökunta on osallistunut lautakunnan kokouksiin myös aiemmin, mutta luopunut läsnäolo-oikeudesta. Syksyn tapahtumat palauttivat toiveen, jonka kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi.

Lappeenrannan kaupunginteatterin henkilöstön edustajat saavat vastedes osallistua teatterin asioita käsitteleviin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksiin.

Lautakunta päätti läsnäolo-oikeudesta keskiviikon kokouksessa. Lautakunta kutsuu tarvittaessa edustajat kokouksiin.

Lautakunnan kokouksissa on yleensä läsnä teatterinjohtaja ja teatterin toiminnanjohtaja. Näyttelijäyhdistys halusi läsnäolo-oikeuden kokouksissa aiemmin syksyllä teatterinjohtajan optiovuosista käydyn keskustelun myötä.

Toive jäi pöydälle lisäselvityksiä varten kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edellisessä kokouksessa.

Lisäselvityksissä ilmeni, että näyttelijöiden ohella myös tekninen henkilöstö haluaa osallistua lautakunnan kokouksiin jatkossa.

Muokattu kello 17.40: Lisätty jutun toiseen kappaleeseen täsmennys, että kutsu edustajat voidaan kutsua tarvittaessa.

Muokattu kello 21.13. Korjattu otsikkoa ja ingressiä vastaamaan täsmennystä.