Etelä-Karjalasta on valittu herkkiä järviä metsätalouden vesiensuojeluhankkeeseen

Ruokolahdelta ovat mukana Savonkaita ja Riitjärvi, Savitaipaleelta Kaukheimonen ja Salajärvi sekä Ylämaalta Vilajoen läntinen haara.

Etelä-Karjalasta on valittu herkkiä järviä metsätalouden vesiensuojeluhankkeeseen

Etelä-Karjalasta on valittu herkiksi luokiteltuja vesistöjä Suomen metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen johtamaan kunnostushankkeeseen.

Savitaipaleelta mukaan on valittu kunnan länsiosissa sijaitsevat Kaukheimonen ja Salajärvi. Ruokolahdelta mukana ovat Savonkaita ja Riitjärvi kunnan pohjoisosista.

Ylämaalta on mukana Vilajoen läntinen haara, joka sijaitsee kirkonkylän länsipuolella.

Vesistöille tehdään vesiensuojelun yleissuunnitelmat.

Valuma-alueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille jaetaan tietoa kyseisille alueille soveltuvista metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä, vesistöjen tilasta ja vesien tilaan vaikuttavista tekijöistä.

Savonkaita.jpg

Metsätalouden vesiensuojeluhanke on aloittamassa toimintaansa. Maaseuturahaston rahoittama hanke on nimeltään Maltti metsänhoidossa – Valtti vesienhoidossa.

Ensimmäinen vesiensuojelutilaisuus järjestettiin Kouvolassa, mutta vesiensuojelun uusimpia menetelmiä esitellään metsäalan ammattilaisille kaikkialla Kaakkois-Suomessa.

Vilajoen länsihaara.jpg

Tarkoituksena on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi metsätalouden harjoittamista. Näin ehkäistään Suomen lähes luonnontilaisten vesistöjen tilan heikkeneminen.

Tarkoitus on vähentää tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin.