Ruuhka-aikaan odotusaika risteyksessä voi olla kaksikin minuuttia — Lappeenrannan kaupunki harkitsee bussietuutta, jolloin liikennevalot antaisivat saapuville busseille vihreää valoa

Lappeenrannan ruuhkaisimmat risteykset ovat Simolantien ja Ratakadun risteys sekä Helsingintien ja Skinnarilankadun risteys.

Kai Skyttä

Helsingintien ja Skinnarilankadun risteys on Lappeenrannan vilkkaimmasta päästä.
Helsingintien ja Skinnarilankadun risteys on Lappeenrannan vilkkaimmasta päästä.

Lappeenrannassa liikennevaloissa pitää ruuhka-aikana odottaa pisimmillään noin kaksi minuuttia. Joitain autoilijoita valoissa odottaminen kyrsii. Etelä-Saimaan saaman lukijavihjeen mukaan esimerkiksi Harapaisentien ja Vanhan Viipurintien risteys sekä Helsingintien ja Skinnarilankadun risteys ovat sumppuja, joissa autoilijat joutuvat odottamaan punaisissa valoissa pitkään.

—Nuo risteykset ovat tuttuja. Ei niissä mitään erityistä ongelmaa ole, mutta niitä tarkkaillaan aina tarpeen mukaan, kertoo Lappeenrannan kaupungin kaupungininsinööri Olli Hirvonen.

Sen sijaan Kauppakadun ja Kirkkokadun sekä Mutkakadun ja Lappeenkadun risteyksien liikennevaloissa on havaittu toimivuusongelmaa.

— Mutkakadulta Kirkkokadun suuntaan mentäessä autojono on välillä tullut ylipitkäksi, sanoo suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta Lappeenrannan kaupungilta.

Kaupunki hallinnoi

Kai Skyttä

Kaupungin ruuhkaisin risteys on Simolantiellä huoltoasemien vieressä. Pisimmillään odotusajat ovat jopa kaksi minuuttia.
Kaupungin ruuhkaisin risteys on Simolantiellä huoltoasemien vieressä. Pisimmillään odotusajat ovat jopa kaksi minuuttia.

Kaupunki hallinnoi lähes kaikkia kaupungin liikennevaloristeyksiä. Ainostaan pari Kuutostien ramppiristeystä ovat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuulla.

Liikennevalot toimivat risteyksissä joko ajastinten tai liikennetunnistimien avulla.

— Liikennevalot suunnitellaan tapauskohtaisesti liikennemäärien perusteella. Risteyksiä ei välttämättä suunnitella yksi kerrallaan, vaan esimerkiksi Kauppakadun tai Helsingintien liikenteen sujuvuus on kokonaisuus, joita ohjataan liikennemäärin mukaan, Hirvonen kertoo.

Kaupungilla ei ole käytössään reaaliaikaisia liikennemääriä, vaan ratkaisut tehdään laskelmien perusteella.

Paljon liikennettä

Kai Skyttä

Kaupunki pohtii bussietuutta, jolloin liikennevalot tunnistaisivat risteyksiin saapuvat bussit ja antaisivat niille vihreää valoa.
Kaupunki pohtii bussietuutta, jolloin liikennevalot tunnistaisivat risteyksiin saapuvat bussit ja antaisivat niille vihreää valoa.

Skinnarilasta Helsingintielle johtava risteys on vahvasti liikennöity.

— Se on haastava risteys näillä liikennemäärillä, Hirvonen myöntää.

Lappeenrannan ruuhkaisin risteys on kuitenkin Simolantien risteys. Jonoja muodostuu etelästä vasemmalle Lavolankadulle käännyttäessä sekä Ratakatua pitkin kohti Simolantietä ajettaessa.

— Joskus harvoin ruuhka-aikana autoilija voi joutua odottamaan valojen kiertoajan ylitse. Silloin odotusaika voi olla jopa kaksi minuuttia, Hirvonen sanoo.

Suurin toimenpiteisiin ei Lappeenrannassa toistaiseksi ole tarvetta.

— Jos keskimääräinen odotusaika on alle minuutin, niin asia on vielä kunnossa.

Busseille ehkä vihreää valoa

Lappeenrannan kaupunki selvittää parhaillaan myös sitä, voitaisiinko kaupungin joukkoliikenteessä ottaa käyttöön bussietuus. Käytännössä liikennevalot silloin tunnistaisivat risteykseen saapuvan bussin ja antaisivat sille vihreän valon matka-ajan nopeuttamiseksi. Vastaava järjestelmä on käytössä useissa suurissa kaupungeissa.

— Olemme selvittäneet, mitä tällaisen järjestelmän käyttöönotto vaatii. Jo nyt meillä on käytettävissä reaaliaikainen linja-autojen sijaintitieto, sanoo Hirvonen.

Hänen mukaansa linja-autojen matka-aika Skinnarilan ja keskustan väillä on kuitenkin parantunut.

— Järjestelmän tekeminen maksaisi noin 15 000 euroa. Meidän pitää vielä miettiä, otetaanko järjestelmä käyttöön vai yritetään liikenneyhteyksiä parantaa muuten aikataulujen kautta.

Päätöksiä asiasta on tarkoitus tehdä viimeistään kesän aikana.

Päivitetty 26.4. kello 9:55. Korjattu Olli Hirvosen titteli joukkoliikennepäälliköstä kaupungininsinööriksi.