Juuso Ahvosen mielestä traktoreita ei voi häätää Kuutostieltä — Hitaan liikenteen pakkosiirto rinnakkaistiestölle on yrittäjän mielestä turvallisuusriski

— Imatralle on ajettava Korvenkylän koulun ohi. Lappeenrannassa joutuu ajamaan Pontuksen koulun ja Kesämäen koulun ohi. Joutsenossa Pulpin koululaiset liikkuvat korvaavan reitin varrella. Pienten lasten vanhempana olen tästä aika huolestunut, Ahvonen sanoo.

Kai Skyttä

Juuso Ahvosen työmatkoihin kuluva aika pitenee huomattavasti, jos Kuutostie suljetaan hitailta ajoneuvoilta.
Juuso Ahvosen työmatkoihin kuluva aika pitenee huomattavasti, jos Kuutostie suljetaan hitailta ajoneuvoilta.

Kuutostien varren traktori- ja koneyrittäjät sekä viljelijät ovat huolestuneet suunnitelmasta muuttaa Lappeenrannan ja Imatran välinen Kuutostie moottoriliikennetieksi.

Muutos tarkoittaa sitä, että traktorit ja muut hitaat ajoneuvot joutuvat etsimään vaihtoehtoisia liikenneväyliä Kuutostielle.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) laatii parhaillaan suunnitelmaa.

Jos se saa rahoituksen, hidas ajoneuvoliikenne, jalankulku ja pyöräily siirretään Kuutostieltä rinnakkaistiestölle.

Maatalous- ja koneyrittäjä Juuso Ahvonen Joutsenon Jänhiälästä ajaa Lappeenrannan ja Imatran välisellä Kuutostiellä päivittäin, ristiin rastiin.

— Minulla on peltoja molemmin puolin tietä. Teen myös koneurakointia ja liikun ympäri Etelä-Karjalaa. Liikkumiseen käytettävä aika lisääntyy olennaisesti, jos joutuu pois Kuutostieltä.

Joutsenon Rantatiellä jo nyt paljon rekkaliikennettä

Ahvonen on sitä mieltä, että hitaiden ajoneuvojen pakkosiirto sivuteille ja taajamiin heikentää liikenneturvallisuutta enemmän kuin ajoneuvojen liikkuminen Kuutostiellä.

— Imatralle on ajettava Korvenkylän koulun ohi. Lappeenrannassa joutuu ajamaan Pontuksen koulun ja Kesämäen koulun ohi. Joutsenossa Pulpin koululaiset liikkuvat korvaavan reitin varrella. Pienten lasten vanhempana olen tästä aika huolestunut.

Liikkumiseen käytettävä aika lisääntyy olennaisesti. — Juuso Ahvonen

Ahvonen pitää Joutsenon Rantatietä vaarallisena, sillä se on kapea ja epätasainen.

Tiellä on runsaasti Kemira Chemicalsin rekkaliikennettä, joten leveiden traktoreiden ja koneiden sekä rekkojen kohtaamiset ovat hankalia.

Vuoksen ylitys pullonkaula Kuutostiellä

Rinnakkaistiestä puhuminen on Ahvosen mukaan liioittelua. Hän pitää kapeita ja huonokuntoisia teitä enemmänkin kiertoteinä kuin Kuutostien rinnakkaisteinä.

— Rinnakkaistiestä voidaan puhua vasta sitten, kun Kuutostien vieressä kulkee hyväkuntoinen rinnakkaistie koko matkalla.

Ahvonen on myös huolestunut siitä, miten vastaisuudessa pääsee Vuoksen yli.

Nykyisellään hitaat ajoneuvot saavat ylittää Vuoksen Kuutostien Mansikkalan sillan kautta. Sieltä on heti hakeuduttava sivuteille. Ahvonen pitää korvaavia vaihtoehtoja erittäin huonoina.

— Mansikkakosken ratasillan kautta ei saa ajaa, Imatrankosken silta on vilkas ja Tornansilta on kapea.

Jänhiälän ja Pellisenrannan välistä puuttuu rinnakkaistie, mutta sellainen on tarkoitus rakentaa. Tämä ei kuitenkaan Ahvosen mielestä korjaa sanottavasti kokonaisuutta.