Yt-neuvottelut saatiin päätökseen Taipalsaarella: sivistyspalveluista lähtee kolme virkaa, teknisistä palveluista irtisanotaan yksi

Neljännes säästötarpeesta katetaan muilla kuin henkilöstösäästöillä. Konsernihallinnon säästöjä jää työnantajan ratkaistavaksi.

Minna Mänttäri

Taipalsaaren yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yhden teknisiin palveluihin kohdistuneen irtisanomisen ohella lakkautettiin muutamia sivistystoimen virkoja.
Taipalsaaren yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yhden teknisiin palveluihin kohdistuneen irtisanomisen ohella lakkautettiin muutamia sivistystoimen virkoja.

Taipalsaaren kunnan yt-neuvottelujen tulos sisältää sekä irtisanomisia että virkojen lakkautuksia. Henkilöstöön kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 251 000 euroa, josta sivistystoimen osuus on 150 500, teknisen toimen 77 500 ja konsernihallinnon 23 000 euroa.

Konsernihallinnon ja yhteisesti jaettavan noin 39 000 euron henkilöstösäästön toimet jäävät työnantajan ratkaistavaksi. Hallintojohtajan rekrytointi ja kirjanpidon ulkoistus ovat näet muuttaneet lähtötilannetta.

Sivistyspalvelun säästöt syntyvät yhden päiväkodin johtajan viran, yhden luokanopettajan viran ja yhden kielenlehtorin viran lakkautuksesta. Iltapäiväkerhotoiminnasta säästetään 12 000 euroa, kun toiminta keskitetään yhteen toimipisteeseen ja esiopetusjärjestelyistä 21 800 euroa, kun yksi varhaiskasvatuksen opettaja siirretään pois esiopetuksesta.

Koulujen tuntikehys pidetään lukuvuonna 2020—2021 samana kuin kuluvana lukuvuonna.

Ainoa irtisanominen teknisissä palveluissa

Teknisissä palveluissa säästetään irtisanomalla yksi kiinteistönhoitaja ja luopumalla määräaikaisten palkkauksesta.

Konsernihallinnon säästöt edellyttävät vielä toimenkuvien muutoksia ja osaamistarpeen uudelleen arviointia.

Virkojen lakkauttamiset ja henkilöstövähennykset suoritetaan hallintosäännön mukaisesti. Sivistyspalveluissa koulujen rehtorijärjestelyt tarkastellaan vielä uudelleen ennen seuraavan lukuvuoden suunnittelun alkamista. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta yt-neuvottelujen tulokseen.

Yt-neuvottelujen alkaessa Taipalsaaren kunnan tavoitteena oli löytää vähintään 437 000 euron verran toimintakuluja pysyvästi leikkaavia säästöjä. Neuvottelutuloksen mukaan 186 000 euroa säästösummasta haetaan henkilöstösäästöjen sijasta esimerkiksi ostopalveluista ja hankinnoista.

Luetuimmat