Oikaisu: Anna Helminen ei ollut mukana Marita Toikan vaalikampanjassa

Maakuntajohtajan valintaan liittyvässä uutisanalyysissä väitettiin virheellisesti, että Anna Helminen olisi ollut mukana vetämässä maakuntajohtaksi hakeneen Marita Toikan vaalikampanjaa 2015. Näin ei ole ollut.