Vehkataipaleen pumppuremontti näkyi välittömästi Saimaan veden laadussa

Sellujätevedet lähtivät virtaamaan väärään suuntaan. Veden laadun odotetaan paranevan nopeasti.

Kai Skyttä

Vehkataipaleen kanavan vedenpumppaamo kierrättää 40 kuutiota vettä sekunnissa Suur-Saimaalta Pien-Saimaan puolelle. Pumppaamo on ollut ajoittain pysäytettynä kunnostustöiden vuoksi.
Vehkataipaleen kanavan vedenpumppaamo kierrättää 40 kuutiota vettä sekunnissa Suur-Saimaalta Pien-Saimaan puolelle. Pumppaamo on ollut ajoittain pysäytettynä kunnostustöiden vuoksi.

Pumppaamojen yhteys Saimaan veden laatuun näkyy tuoreimmissa vesistötarkkailuraporteissa. Veden sameus ja kokonaisfosforipitoisuus lisääntyivät eteläisellä Saimaalla kesän lopulla, kun Vehkataipaleen pumppuasema oli ajoittain suljettuna korjaustöiden vuoksi.

— Jos pumppaamo ei ole käynnissä, ja etenkin jos tuulee sopivasti idän tai pohjoisen suunnalta, pintaan kerrostuneet sellujätevedet virtaavat osin väärään suuntaan kohti Pien-Saimaata, toteaa limnologi Matti Vaittinen Saimaan vesi- ja ympäristötutkimuksesta.

Tilanne normalisoituu Vehkataipaleen pumppaamon kunnostustöiden valmistuessa.

Luontainen veden vaihtuminen on Pien-Saimaan puolella niin hidasta, etteivät jätevedet laimennu samaan tapaan kuin suurilla selkävesillä. Pumppaamon toimimattomuus aiheutti näin selvän piikin tämänkertaisiin mittaustuloksiin Pappilansalmella ja Kaupunginlahdella.

Mittaukset tehtiin pääosin elokuun viimeisellä viikolla.

Tilanne normalisoitui

itää kohti mentäessä

Pien-Saimaalta itää kohti mentäessä jätevesien vaikutus muuttui vähäisemmäksi, ja esimerkiksi Tullisalmessa veden laatu oli tyydyttävällä tasolla. Lauritsalassa ja Haukiselällä vedenlaatuindeksi oli hieman 2000-luvun keskiarvoa parempi mutta edelliskesää heikompi. Tosin vuoden 2016 indeksi oli näillä vesillä mittaushistorian paras.

Veden kokonaislaatu oli hyvää tai erinomaista Suur-Saimaan selkävesillä sekä Tiuruniemen ja Kytösenselän alueella.. Vuoksessa samaa tasoa edusti Tainionkoski.

Vuoksenniska sai tarkkailun perusteella välttävän arvion. Vatavalkama ja Kalliosaari pärjäsivät luokituksessa hieman paremmin.

Kivisalmen pumppaamo

on todistanut tehonsa

Kivisalmen pumppaamolla näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia Pien-Saimaan veden laatuun. Sekä Sunisenselällä että Piiluvanselällä levien määrästä kertova klorofylli a -pitoisuus on jäänyt pumppaamon käyttöönoton jälkeen selvästi 2000-luvun keskiarvon alapuolelle.

Näytteenottohetkellä syyskuun lopulla Pien-Saimaan vesimassat olivat sekoittuneet syystäyskierrossa pinnasta pohjaan. Vesi oli verrattain sameaa ja ravinnepitoisuudet olivat koholla. Veden laatu oli heikointa Lavikanlahdella ja Maavedellä, mutta myös Pappilansalmesta ja Kaupunginlahdelta saatiin poikkeuksellisen huonoja tuloksia.

— Viimeksi mainituissa kohteissa tilanne normalisoituu Vehkataipaleen pumppaamon kunnostustöiden valmistuessa, Vaittinen arvioi.

Luetuimmat