Uudessa kaavassa huomioidaan Pien-Saimaa ja mahdollisuus katsella tähtiä — Lappeenranta aloittaa vihreän teemayleiskaavan valmistelun yhteistyössä asukkaiden kanssa

Keskiviikon Horisontti-seminaari on lähtölaukaus uudenlaiselle tekemiselle kaavoituksessa. Asukkaat saavat nyt vaikuttaa kaavaan muutenkin kuin valittamalla valmiin kaavan kuulemisvaiheessa.

Mika Strandén

Lappeenrannan uudessa vihreässä yleiskaavassa huomion saavat luonto, Saimaa ja ekologisuus.

Lappeenrannan kaupunki alkaa valmistella uutta vihreää teemayleiskaavaa. Horisontti-nimeä kantava kaava tuo positiiviset ympäristöratkaisut osaksi kaupungin arkea.

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kaavan valmistelu yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on aivan uusi toimintatapa.

— Tämä on iso asia meille, ja kaavatyöhön lähdetään yhdessä tehden ja oppien. Yhteistyö ei tarkoita pelkästään yhtä kuulemistilaisuutta, vaan luvassa on useita työpajoja ja tilaisuuksia, jossa kaavan tekoon pääsee oikeasti osallistumaan ja vaikuttamaan, Saukkonen sanoo.

Valosaaste estää tähtitaivaan ja revontulien katselun

Vihreässä kaavassa kiinnitetään huomiota muun muassa kaupungin viheralueverkostoon sekä ratkaisuihin, jotka auttavat hiilineutraalin, resurssiviisaan ja jätteettömän tulevaisuuden luomisessa.

Kaavan kolme painopistettä ovat hyvinvoiva kaupunki, kestävä liikkuminen ja puhdas teknologia. Kaavaa laadittaessa mietitään muun muassa viher- ja sinialueita, liikuntapaikkoja, hiljaisuutta, pyöräilyverkostoa, kävelykeskustaa, jätehuoltoa ja kiertotaloutta.

— Hiljaiset alueet alkavat olla katoava luonnonvara, ja niitä kannattaa vaalia. Samoin valosaaste estää tähtitaivaan tai revontulien katselua, ja nämäkin huomiot on tärkeää merkitä ainakin kaavan selostusosaan, Saukkonen mainitsee.

Esa Rosqvist

Uudessa vihreässä teemakaavassa voidaan huomioida myös sellaisia asioita kuin hiljaisuuden ja pimeyden kokeminen. Tähtien tai revontulien katselun paikat ovat kaava-alueilla vähissä. Kuvituskuva.

Pien-Saimaan suojelu ja pohjavesiasiat tulevat Saukkosen mukaan huomioiduksi teemakaavassa, samoin tulevaisuuden autoilu, logistiikka ja esimerkiksi se, miten Lappeenrantaan tai Lappeenrannasta pääsee liikkumaan muualle kestävän kehityksen periaattein. Yritysten osalta voidaan pohtia esimerkiksi sitä, voisiko Lappeenrantaan syntyä vihreä yrityskylä tai -kyliä.

— Kaavan valmistelun yhteydessä on hyvä sauma keskustella näistä asioista laajasti.

Uudenlaista tekemistä koko maan mittakaavassa

Uusi kaava on maankäytön ohjauksen työkalu. Osa sen periaatteista on luonteeltaan ohjaavia, mutta mukaan tulee myös sitovampia elementtejä.

Kaavan valmistelun yhteydessä on hyvä sauma keskustella näistä asioista laajasti. — Marjo Saukkonen

Saukkosen mukaan näin laajaa yhteen teemaan keskittyvää kaavaa ei ole muualla Suomessa tehty. Tavoite on, että kaava hyväksytään keväällä 2021. Jatkossa kaupunki laatii valtuustokausittain eli neljän vuoden välein päivittyvän yleiskaavan, joka keskittyy kulloinkin ajankohtaiseen teemaan.

Tulevia teemoja Saukkonen ei lähde vielä ennakoimaan.

— Nykymeno on aika hektistä, eikä voi tietää, mikä asia neljän vuoden päästä on pinnalla.

Vaikuttamisen mahdollisuus alkaa keskiviikon Horisontti-seminaarista

Horisontti-kaavan valmistelu aloitetaan keskiviikkona 7.11. näyttävällä tapahtumalla. Kulttuuritila Nuijamiehessä kello 17—20.30 pidettävässä Horisontti-seminaarissa kuullaan puheenvuoroja luonnosta ja ympäristöstä ja niiden merkityksestä osana elämää ja kaupunkisuunnittelua. Tapahtumassa voi vaikuttaa teemayleiskaavaan ja sen valmisteluun työpajassa. Aulakahvilan ympäristötorilla yhdistykset, järjestöt ja kaupunki esittelevät toimintaansa. Lasten tapahtuma alkaa jo kello 16.15, jolloin elokuvasalissa on pienoisnukketeatteriesitys Veera Vesipisara.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, niin yksittäiset ihmiset kuin yritykset, oppilaitokset ja järjestöt.

— Meitä järjestäjiä jännittää, tuleeko 5 vai 500 ihmistä paikalle, toivottavasti mieluummin 500, Marjo Saukkonen toivoo.