Kuolimolle suunnitellaan lisää nieriänsuojelualueita — Eriasteisia kalastusrajoituksia voi tulla koko järven laajuudelle

Isoselän lisäksi myös Morruuvuorenselälle esitetään suojelustatusta. Tavoitteena on kalastusta kestävän nieriäkannan palauttaminen Kuolimolle.

Marleena Liikkanen

Nieriän emokalapyynti onnistui vuosikymmenen alkupuolella, ja noin 70 yksilön sukusolut saatiin talteen. Enonkosken kalanviljelylaitoksella kasvaneiden jälkeläisten palauttaminen Kuolimoon alkaa lähivuosina.
Nieriän emokalapyynti onnistui vuosikymmenen alkupuolella, ja noin 70 yksilön sukusolut saatiin talteen. Enonkosken kalanviljelylaitoksella kasvaneiden jälkeläisten palauttaminen Kuolimoon alkaa lähivuosina.

Äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän viimeisen luonnonvaraisen kannan suojelua aiotaan tehostaa Kuolimolla. Paikallisten harrastaja- ja ammattikalastajien, viranomaisten ja asiantuntijoiden muodostama nieriäkannan seurantatyöryhmä valmistelee uusia toimia elinvoimaisen kalakannan palauttamiseksi järvelle.

Suojelutoimista päättäminen on ajankohtaista, sillä nykyiset kalastusrajoitukset Isoselän ympäristössä päättyvät kuluvan vuoden lopussa. Tavoitteena on kaksivuotinen kalastusrajoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöksellä. Vuodesta 2022 lähtien uusi Korpijärvi—Kuolimon kalatalousalue voisi itse sopia itse jatkosta.

Olemme hyvin lähellä maalia. — Teemu Hentinen

— Kokoonnumme vielä yhden kerran joulukuussa, mutta uskallan jo sanoa, että olemme hyvin lähellä maalia, seurantatyöryhmän sihteerinä toimiva Pohjois-Savon ELYn kalastusbiologi Teemu Hentinen toteaa.

Osakaskunnat tekevät päätökset

Seurantatyöryhmä esittää osakaskunnille eriasteisten väliaikaisten kalastusrajoitusten ulottamista koko Kuolimolle. Työryhmän puheenjohtajana toimivan Hannu Jokisen mukaan varsinaiset suojelualueet sijoittuisivat Kuolimon eteläosiin Isoselälle sekä Savitaipaleen ja Suomenniemen rajaseudulle Morruuvuorenselälle. Suojelualueiden ympärille määriteltäisiin kalastuksen turva-alueet.

Kalastusrajoituksilla suojellaan paitsi järvessä nykyisin eläviä harvalukuisia nieriöitä, myös Kuolimon luonnonvaraisten nieriöiden sukusoluista kasvatettuja istukkaita. Vuosina 2013—2015 suoritetun emokalapyynnin yhteydessä saatiin talteen noin 70:n nieriän sukusolut. Niiden ja Enonkosken kalanviljelylaitokselle aiemmin varastoidun mädin ja maidin avulla on perustettu satoja emokalaperheitä. Osa tätä kautta syntyvistä kalanpoikasista palautetaan kotijärveensä.

Seurantatyöryhmän esitykset ovat suosituksia. Päätöksiä suojelusta tekevät osakaskunnat.