Lauritsalaan kaavaillaan uutta liikenneympyrää ensi vuodelle – Yhdyskuntateknisiin investointeihin Lappeenrannassa esitetään 6,8 miljoonaa euron pottia

Mika Strandén

Uuden paloaseman mukana Lauritsalantien ja Standertskjöldinkadun risteykseen on tulossa liikenneympyrä. Paloautot eivät voi jumiutua liikennevaloihin hälytystehtävän tultua.
Uuden paloaseman mukana Lauritsalantien ja Standertskjöldinkadun risteykseen on tulossa liikenneympyrä. Paloautot eivät voi jumiutua liikennevaloihin hälytystehtävän tultua.

Lappeenranta saa tulevaisuudessakin lisää liikenneympyröitä.

Näin käy, mikäli kaupunkikehityslautakunnan esitykset yhdyskuntatekniikan tulevien vuosien investoinneiksi etenevät.

Ensi vuonna kaupunki aikoo rakentaa liikenneympyrän Lauritsalantien ja Standertskjöldinkadun risteykseen. Taustalla on risteyksen viereen tuleva uusi paloasema.

– Jos siinä on liikennevalot, paloautot voivat jäädä siihen jumiin, ja sellaista ei saa tapahtua, sanoo kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.).

Yhdyskuntatekniikan talousarviomäärärahoiksi esitetään ensi vuodelle noin 6,8 miljoonan euron pottia.

Lopullisesti miljoonabudjetista päätetään Lappeenrannan kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä joulukuussa.

Esimerkiksi koronaviruksen vaikutukset kaupungin talouteen eivät ole vielä kokonaisuudessaan selvinneet.

Kaupungin päättäjät keskustelevat laajemmin tulevien vuosien investoinneista kesän jälkeen.

Skinnarilassa tapahtuu myös

Työohjelman mukaan liikenneväyliin esitetään 5,8 miljoonaa euroa ja huleveden hallintaan miljoona euroa.

Hakalin kierrettävän liittymän ja Karjalantien muutostyöt ovat jatkumassa ensi vuonna.

Skinnarilan alueen liikenteen sujuvoittamiseksi kaavaillaan myös liikenneympyröitä yliopiston lähelle Skinnarilankadun ja Laserkadun risteykseen.

Käynnistymässä on myös Helsingintiellä Skinnarinlankadun ja Merenlahdentien liikenneympyröiden katu- ja rakennussuunnittelu.

– Skinnarilassa kyse on vasta suunnitelmista. Jotain siellä on tehtävä, koska tiettyinä ajankohtina liikennemäärät ovat suuria, Grönlund sanoo.

Katuja ja pyöräteitä kuntoon

Liikenneympyröiden lisäksi työohjelmaan kuuluu liikennevalojärjestelmän kehittämistä, joukkoliikenteen pysäkkien parantamista sekä liityntäpysäkkien rakentamisen jatkamista.

Kevyenliikenteen yhteyksien parannetaan noin 450 000 eurolla esimerkiksi Rakuunamäellä. Työohjelmassa varaudutaan myös jalkakäytävän/pyörätien rakentamiseen Kuusimäkeen sekä Huokaustensillan kunnostukseen.

Teiden korjausvelan hoitoon ensi vuodelle lautakunta esittää noin 1,1 miljoonaa euroa.

Käytännössä se tarkoittaa katujen saneerausta Energiaverkot Oy:n saneeraustöiden yhteydessä Mattilassa, Lintukankaalla, Ahvenlammella, Hartikkalassa, Hakalissa, Tirilässä ja Leirissä.

Keskeneräisten katujen valmiiksi rakentamiseen lautakunta esittää 1,45 miljoonaa euroa.

Kohteita on Tirilässä, Hartikkalassa, Hakalissa, Mälkiällä, Uus-Lavolassa, Parkkarilassa, Pulpilla, Asevelikylässä, Hiessillassa ja Kesämäessä.