Pesälaskennoissa Saimaalta löydettiin vain 32 kuuttia ja niistäkin yhdeksän oli kuollut

"Sekä eläviä että kuolleita kuutteja on jäänyt paljon löytymättä", laskentoja johtanut suojelubiologi Jouni Koskela kertoo. Verkkokalastuskielto norppa-alueilla astuu voimaan tänään.

Timo Seppäläinen

Syntyneiden kuuttien etsintää jatketaan vielä tekemällä pesäpaikkasukelluksia jäiden lähdettyä. Sukeltamalla saadaan lisätietoa erityisesti epävarmoista pesäpaikoista.
Syntyneiden kuuttien etsintää jatketaan vielä tekemällä pesäpaikkasukelluksia jäiden lähdettyä. Sukeltamalla saadaan lisätietoa erityisesti epävarmoista pesäpaikoista.

Saimaalta löydettiin päättyneissä pesälaskennoissa tänä keväänä vain 32 kuuttia, joista yhdeksän oli kuolleita.

Määrä on vain vähän yli kolmannes viime vuosien normaalista lukemasta, joka on 80–90 syntynyttä kuuttia.

– Poikasia on syntynyt tuo sama määrä tänäkin keväänä, mutta haastavien laskentaolojen takia läheskään kaikkia ei onnistuttu löytämään, sanoo pesälaskentoja johtanut suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Puolet löytyi avojäältä, puolet apukinoksista

Puolet löydetyistä kuuteista löytyi apukinoksista tai niiden liepeiltä. Puolet oli Koskelan mukaan syntynyt avojäälle.

– Sekä eläviä että kuolleita kuutteja on jäänyt paljon löytymättä. Erityisesti avojäälle syntyneiden kuuttien löytyminen oli sattumanvaraista.

– Pesäpaikkasukellukset aloitetaan parin viikon päästä, kun jäät ovat pääosin lähteneet. Sukeltamalla saadaan lisätietoa epävarmoista pesäpaikoista.

– Todennäköisesti löydämme näin lisää sekä syntyneitä että syntyneitä, mutta kuolleita kuutteja, Koskela toteaa.

Verkkokalastuskielto alkaa keskiviikkona

Olosuhteet pesinnän aikaan olivat kaikkea muuta kuin optimaaliset. Pesinnän alkaessa jäällä oli vain muutama sentti lunta. Vesisade ja nuoskakeli sulattivat lumet sekä kolatut apukinokset.

Lämpötila vaihteli helmi-maaliskuussa nopeaan tahtiin useista plusasteista jopa 15 asteen pakkasiin.

Eloonjääneiden kuuttien vähäisen määrän vuoksi verkkokuolemien ehkäiseminen on nyt entistäkin tärkeämpää.

Verkkokalastuskielto norppa-alueilla astuu voimaan keskiviikkona 15. huhtikuuta ja jatkuu 30. kesäkuuta saakka.

Tarkista tästä kielletyt pyydykset

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on kiellettyä käyttää valtioneuvoston asetuksessa kiellettyjä pyydyksiä, joita ovat

1) pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa (ei kuitenkaan onginta, pilkintä tai viehekalastus)

2) riimuverkko

3) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka)

4) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka)

5) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta

6) päältä suljettu rysä (ei koske asetuksen poikkeuksissa määriteltyä rysää)

7) päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä

8) katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.