Eksoten toimintakulut kasvoivat viime vuonna 1,8 prosenttia ja alijäämä kutistui 1,2 miljoonaan euroon

Kuntien rahoitusosuus kasvoi 4,3 prosenttia.

Janne Koivisto

Terveys- ja  vanhuspalvelujen kysyntä kasvoi viime vuonna. Muun muassa päivystyskäynnit ja kotihoidon käynnit lisääntyivät.
Terveys- ja vanhuspalvelujen kysyntä kasvoi viime vuonna. Muun muassa päivystyskäynnit ja kotihoidon käynnit lisääntyivät.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) teki viime vuonna1,2 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Alijäämä pieneni 6,7 miljoonaa euroa talousarvioon merkitystä.

Toimintakulut kasvoivat 1,8 prosenttia ja olivat 524,1 miljoonaa euroa. Kulut jäivät 1,8 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienemmiksi.

Jäsenkuntien rahoitusosuus kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 459,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna rahoitusosuus ei kasvanut ollenkaan.

Eksote investoi viime vuonna miljoona euroa suunniteltua vähemmän eli 9 miljoonaa euroa. Muun muassa keskussairaalan saneerauksen suunnittelu ja rakentaminen viivästyivät.

Myynneistä ja osingoista 7,1 miljoonaa

Satunnaistuottoja kertyi viime vuonna 7,1 miljoonaa euroa. Laboratorio- ja kuvantamistoiminnot siirtyivät HUSille, työterveysliiketoiminta myytiin Terveystalolle, Saimaan tukipalveluista kertyi osinkoja ja Saimaan talous- ja tiedon osakkeita myytiin.

Viime vuoden lopussa taseessa oli alijäämää yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Kun hyödynnettävissä olevat poistoerät otetaan huomioon, alijäämää jää 11,6 miljoonaa euroa.

Eksoten hallitus hyväksyi tilinpäätöksen keskiviikkona.

Luetuimmat