Uusi korkea Toivokoti täyttää Lappeenrannan Valta- ja Lönnrotinkadun kulman — Rakentaminen saattaa alkaa pian, maamerkkikuusi suojellaan jo suojellun puurivin lisäksi

Vanhan osan purkamisen ja uuden rakentamisen mahdollistava kaavamuutos valmistuu nopeimmillaan loppuvuodesta.

Arkkitehturitoimisto Riitta ja Kari Ojala

Uusi Toivokodin rakennus tulee lähelle kadunkulmaa. Taustalla näkyy lyseon lukion kattoa.
Uusi Toivokodin rakennus tulee lähelle kadunkulmaa. Taustalla näkyy lyseon lukion kattoa.

Lappeenrannan Vanhainkotiyhdistyksen Toivokodin uudisrakennus on asemakaavaluonnoksen mukaan kuusikerroksinen. Uusi rakennus tulee Valtakadun ja Lönnrotinkadun kulmaan lyseon lukion viereen.

Kaavamuutos mahdollistaa uuden kuusikerroksisen siipirakennuksen rakentamisen Toivokodin itäpäähän ja Toivokodin vanhimman neljäkerroksisen osan purkamisen länsipäästä.

Lähimmät Valtakadun varren rakennukset ovat viisikerroksisia ja lyseon lukiokin jää hieman uudisrakennusta matalammaksi. Uudisrakennuksen kellariin on suunniteltu hoito- ja vastaanottohuoneita.

Purettavan läntisen siiven paikalle voi rakentaa yksikerroksisen rakennuksen.

Punatiilen pitää näkyä julkisivussa

Asemakaavaluonnos on muistutuksia ja lausuntoja varten nähtävillä lokakuun 7. päivään asti. Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori arvioi, että nopeimmillaan kaavamuutos ehtii joulukuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

— Mutta katsotaan ensin, millaista palautetta kaavaluonnoksesta tulee, sanoo Veijovuori.

Rakennusoikeus kasvaa 500 kerrosneliömetrillä 4 500 kerrosneliöön.

Lähellä sijaitsevien lyseon lukion ja Rakuunamäen rakennusten hallitseva julkisivumateriaali on tummapolttoinen tiili, jota pitäisi käyttää myös uudisrakennuksen pääjulkisivussa.

Lönnrotinkadun varren puurivi on jo nyt suojeltu. Uudessa kaavassa suojellaan myös lähellä Valtakatua sijaitseva, maamerkkinä toimiva kuusi. Tontin puustoa on säilytettävä mahdollisimman paljon.

Palvelukodin asuntojen määrä pysyy ennallaan

Palvelukoti Toivokodissa on 80 asuntoa. Niistä 60 sijaitsee purettavassa vanhassa osassa. Vanha on katsottu niin huonokuntoiseksi, ettei sitä kannata korjata. Se on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun uusi on valmistunut.

20 asuntoa sijaitsee vuonna 2001 tehdyssä laajennuksessa, joka rakennettiin olemassa olevan rakennuksen korotuksena.

Asuntojen määrä pysyy ennallaan. Uuteen osaan tulee 60 keskimäärin 52 neliön vuokra-asuntoa.

Seuraavaksi kaava etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn.

Vanhainkotiyhdistyksen aiemmin kertomissa suunnitelmissa rakentaminen alkaa mahdollisimman pian. Hankkeen alustava kustannusarvio on seitsemän miljoonaa euroa. Yhdistys on hakenut 3,5 miljoonaa euroa investointiavustusta ja 3,5 miljoonaa euroa korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta.